ONLINE TESZT GYAKORLÁSI LEHETŐSÉG a HIR ADR Iskolában!

Az ADR gépkocsivezetői tanfolyam alapvizsgájára (NT2-9) történő sikeres felkészülés érdekében kérdésbankot állítottunk össze, ami az érdeklődők részére a tesztidőszakban regisztráció nélkül rendelkezésre áll. Ha éppen ADR vizsgára készül, vagy csak kíváncsi jelenlegi tudására, töltse ki a teszteket, és értékelje tudását egy gombnyomással.

A kérdésbank jelenleg feltöltés alatt van, terveink szerint a teljes feltöltést követően a tesztbankban több, mint 700 tesztkérdés lesz, amelyek esetleges többszöri helyes megválaszolása egyenes út a sikeres ADR gépkocsivezetői vizsga felé.

 

Kérem - amennyiben érintett - töltse ki a teszteket, gyakoroljon, próbálgassa tudását, és ha véleménye, javaslata, kérdése van a témában, írjon nekünk.

 

A tesztlapokkal egyelőre az ADR gépkocsivezetői alaptanfolyam (NT2-9) anyagát dolgozzuk fel, de terveink között szerepel a későbbiekben a szakosító tanfolyamok anyagának hasonló feldolgozása is.

 

Az összeállított tesztbank témakörei (a lista folyamatosan bővül):

 

A teszt kérdésbank használata:

A jobboldali menü megfelelő elemére kattintva megjelennek a tesztkérdések, a hozzájuk tartozó válaszokkal. A könnyebb emészthetőség érdekében egy témakörben 10 - 20 (jellemzően 14 - 16) kérdés szerepel.

Minden teszkérdést követően 4 válaszlehetőséget talál. A összes megjelenített kérdésnél a helyesnek gondolt válasz előtti checkboxot kell megjelölni, majd a tesztek alatti "ELLENŐRZÉS" feliratra kattintva a tesztek kiértékelésre kerülnek. A helyes ill. a hibás válaszok a kérdések alatt és mellett jelezve vannak.

 

Jó tesztelést, sikeres vizsgát kívánunk!

A szubjektív vélemények mellett néhány objektív adat ...

2014 - 2016 évben képzőszervünknél szaktanfolyami vizsgáinkon az alábbi vizsgaeredmények születtek:

 

Vizsga dátuma

Tanfolyam típusa

Összes vizsgaesemény

Sikeres vizsgaesemény

Sikeres vizsgaesemény

2016.11.06. GKI továbbképző tanfolyam 31 31 100 %
2016.09.18. Mgv. vegyszer tanfolyam 6 6 100 %
2016.09.18. ADR gépkocsivezetői tanfolyam 22 20 91 %
2016.09.18. GKI továbbképző tanfolyam 19 18 95 %
2016.06.12. Mgv. vegyszer tanfolyam 39 39 100 %
2016.06.12. GKI továbbképző tanfolyam 13 12 92 %
2016.06.12. ADR gépkocsivezetői tanfolyam 50 48 96 %
2016.04.24. Mgv. vegyszer tanfolyam 24 24 100 %
2016.04.24. ADR gépkocsivezetői tanfolyam 29 26 90 %
2016.04.04. GKI továbbképző tanfolyam 23 23 100 %
2016.03.13. Mgv. vegyszer tanfolyam 12 12 100 %
2016.03.13. ADR gépkocsivezetői tanfolyam 42 38 91 %
2016.03.13. GKI továbbképző tanfolyam 28 26 93 %
2016.02.05. Mgv. vegyszer tanfolyam 114 114 100 %
2016.01.31. ADR gépkocsivezetői tanfolyam 48 45 94 %
2016.01.31. GKI továbbképző tanfolyam 18 18 100 %
2015.11.15. Biztonsági tanácsadó tanfolyam 57 54 95 %
2015.11.15. GKI továbbképző tanfolyam 7 7 100 %
2015.11.15. ADR gépkocsivezetői tanfolyam 17 15 88 %
2015.10.04. Biztonsági tanácsadó tanfolyam 25 22 88 %
2015.10.04. ADR gépkocsivezetői tanfolyam 42 41 98 %
2015.10.04. GKI továbbképző tanfolyam 37 36 97 %
2015.05.10. Mgv. vegyszer tanfolyam 11 11 100 %
2015.05.10. ADR gépkocsivezetői tanfolyam 29 27 93 %
2015.05.10. Biztonsági tanácsadó tanfolyam 102 96 94 %
2015.04.04. Undort keltő anyag száll. jogosító tanfolyam 12 12 100 %
2015.04.04. Mgv. vegyszer tanfolyam 6 6 100 %
2015.04.04. GKI továbbképző tanfolyam 24 20 83 %
2015.04.04. ADR gépkocsivezetői tanfolyam 73 57 78 %
2015.03.20. Mgv. vegyszer tanfolyam 93 93 100 %
2015.02.22. Undort keltő anyag száll. jogosító tanfolyam 18 18 100 %
2015.02.22. GKI továbbképző tanfolyam 16 16 100 %
2015.02.22. ADR gépkocsivezetői tanfolyam 65 58 89 %
2014.12.21. GKI továbbképző tanfolyam 25 24 96 %
2014.12.21. Mgv. vegyszer tanfolyam 6 6 100 %
2014.12.21. ADR gépkocsivezetői tanfolyam 38 35 92 %
2014.10.19. GKI továbbképző tanfolyam 16 13 81 %
2014.10.19. ADR gépkocsivezetői tanfolyam 20 19 95 %
2014.10.19. Biztonsági tanácsadó tanfolyam 55 49 89 %
2014.09.14. Undort keltő anyag száll. jogosító tanfolyam 4 4 100 %
2014.09.14. ADR gépkocsivezetői tanfolyam 33 33 100 %
2014.09.14. GKI továbbképző tanfolyam 44 43 98 %
2014.07.06. Mgv. vegyszer tanfolyam 9 9 100 %
2014.07.06. GKI továbbképző tanfolyam 62 60 97 %
2014.07.06. ADR gépkocsivezetői tanfolyam 36 35 97 %
2014.07.06. Biztonsági tanácsadó tanfolyam 1 1 100 %
2014.06.11. Mgv. vegyszer tanfolyam 60 60 100 %
2014.05.17. Mgv. vegyszer tanfolyam 3 3 100 %
2014.05.17. Undort keltő anyag száll. jogosító tanfolyam 14 14 100 %
2014.05.17. GKI továbbképző tanfolyam 31 30 97 %
2014.05.17. ADR gépkocsivezetői tanfolyam 20 20 100 %
2014.05.17. Biztonsági tanácsadó tanfolyam 13 12 92 %
2014.04.05. Mgv. vegyszer tanfolyam 21 21 100 %
2014.04.05. GKI továbbképző tanfolyam 43 42 98 %
2014.04.05. ADR gépkocsivezetői tanfolyam 40 40 100 %
2014.04.05. Biztonsági tanácsadó tanfolyam 138 133 96 %
2014.02.09. GKI továbbképző tanfolyam 39 38 97 %
2014.02.09. ADR gépkocsivezetői tanfolyam 43 40 93 %
2014.02.09. Biztonsági tanácsadó tanfolyam  35 35  100 %
  Összesen: 1966 1908 97 %

Az ADR (Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló törvény szerinti szabályzat) 1.8.3 szakasza, valamint a 25/2014 (IV. 30.) NFM rendelet előírásai szerint a Magyarország területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozásoknál, ha azok veszélyes áruk szállításával kapcsolatos tevékenységet végeznek, veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót kell alkalmazni.

Veszélyes áru szállítással kapcsolatos tevékenység: a veszélyes áru nemzetközi vagy belföldi szállítása, fuvarozása vagy ahhoz kapcsolódó áru feladás, csomagolás, berakás, kirakás, töltés vagy ürítés, függetlenül attól, hogy a vállalkozás a saját nevében vagy megbízásból végzi a tevékenységet.

A tanácsadó fő feladata, hogy a vállalkozás vezetőjének felelőssége mellett minden lehetséges módon és ténykedéssel elősegítse, hogy a vállalkozás az érintett tevékenységét a hatályos szabályoknak megfelelően és a lehető legbiztonságosabb módon végezze.

A tanácsadónak a vállalkozás tevékenységére vonatkozóan a következők a feladatai:

 • annak figyelemmel kísérése, hogy betartják-e a veszélyes áruk szállítását szabályozó előírásokat;
 • tanácsadás a vállalkozás számára a veszélyes áruk szállítását illetően;
 • éves jelentés készítése a vállalkozás vezetősége, vagy adott esetben a helyi hatóság számára a vállalkozás veszélyes áruk szállításával kapcsolatos tevékenységéről. Az éves jelentéseket öt évig meg kell őrizni, és a hatóság kérésére be kell mutatni.

A tanácsadónak ezen kívül kötelessége figyelemmel kísérni a vállalkozás érintett tevékenységére vonatkozóan a következők gyakorlati végrehajtását és az ezzel kapcsolatos eljárásokat:

 • a szállítandó veszélyes áruk azonosítására vonatkozó szabályok betartását;
 • azt, hogy a vállalkozás figyelembe veszi-e a szállítójárművek vásárlásánál a szállítandó veszélyes áruval kapcsolatos különleges követelményeket;
 • a veszélyes áruk szállítására, be- és kirakására használt felszerelések ellenőrzésére szolgáló eljárásokat;
 • a vállalkozás alkalmazottainak megfelelő képzését, beleértve az előírások változásainak nyomon követését, és a képzésről szóló jelentések, okmányok őrzését, nyilvántartását;
 • a szállítás vagy a be- és kirakás biztonságát veszélyeztető baleset vagy rendkívüli esemény esetén a megfelelő veszély-elhárítási eljárások alkalmazását;
 • a szállítás vagy a be- és kirakás alatt észlelt súlyos balesetek, rendkívüli események vagy súlyos szabálytalanságok okának felderítését, vagy amennyiben szükséges, jelentés készítését;
 • a balesetek, rendkívüli események vagy súlyos szabálytalanságok ismétlődésének megakadályozását célzó megfelelő eljárások alkalmazását;
 • az alvállalkozók vagy harmadik felek kiválasztásakor és igénybevételekor a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos jogi előírások és különleges követelmények figyelembevételét;
 • annak ellenőrzését, hogy a veszélyes áruk szállításában, be- és kirakásában résztvevő alkalmazottak részletes technológiai utasítást és oktatást kapnak;
 • a veszélyes áruk szállításakor, be- és kirakásakor fennálló veszélyek tudatosítását szolgáló intézkedések meghozatalát;
 • olyan ellenőrzési eljárások foganatosítását, melyek azt hivatottak biztosítani, hogy a járműveken a kötelező okmányok és biztonsági felszerelések a szabályoknak megfelelő formában megtalálhatók;
 • olyan ellenőrzési eljárások foganatosítását, melyek a be- és kirakással kapcsolatos szabályok betartását biztosítják;
 • amennyiben szükséges, a közbiztonsági terv meglétét.

A tanácsadót a vállalkozás írásban jelöli ki, kivéve, ha a vállalkozás vezető tisztségviselője maga látja el a tanácsadói feladatot.

Mivel irodánk fő profilja az ADR oktatás, természetes volt, hogy oktatónk és iskolavezetőnk Hir Attila, elsők között szerezte meg a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képesítést. Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói tanfolyamainkon végzett biztonsági tanácsadókkal is jó kapcsolatot építettünk ki, így azon vállalkozásoknál, akik biztonsági tanácsadó alkalmazására kötelezettek, de nem kívánnak saját alkalmazottaik közül tanácsadót kinevelni, felajánljuk esetleges szabad kapacitásunkat.

Amennyiben az Ön vállalkozásának is szüksége van veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó alkalmazására, kérem keressen bennünket elérhetőségeinken.

A HIR ADR Iskola fő profilja az oktatás - ezen belül is a veszélyes áru szállítással kapcsolatos képzések. A szolgáltatás teljessé tétele érdekében a szükséges ismeretek átadásán túl a veszélyes áru szállításhoz kapcsolódó felszerelések beszerzését is vállaljuk. Forgalmazott termékeink - a teljesség igénye nélkül - a következők:

 

ADR felszerelés alapcsomag (vászontáska, 2 db elakadásjelző háromszög, szemöblítő palack folyadékkal 200ml, fényvisszaverő mellény, robbanásbiztos kézilámpa, 1 pár gumikesztyű, védőszemüveg)  
   
ADR felszerelés bővített csomag (műanyag tárolóedény, 2 db elakadásjelző háromszög, szemöblítő palack folyadékkal 200ml, fényvisszaverő mellény, robbanásbiztos kézilámpa, 1 pár gumikesztyű, védőszemüveg, félálarc 3M 6000, félálarc szűrőbetét ABEK1 3M 6059, félálarc szűrőbetét P1 3M részecskeszűrő, félálarc szűrőbetét P1 adapter 3M, menekülő kámzsa TYVEK, műanyag lapát, csatornatakaró fólia 1m2)  
   
ADR figyelmeztető jelzőlámpa (Plastimat)  
   
Fényvisszaverő terelőkúp 440 mm  
   
Elakadásjelző háromszög  
 
Szemöblítő palack folyadékkal 200ml  
 
Fényvisszaverő mellény (EN471)  
 
Robbanásbiztos kézilámpa  
 
Gumikesztyű  
 
Védőszemüveg indirekt szellőzővel  
 
Félálarc 3M  
 
Félálarc 3M ABEK1 szűrőbetét  
 
Félálarc 3M porszűrő + adapter  
 
Műanyag lapát  
 
Csatorna takaró fólia  
 
ADR veszélyt jelző tábla (összecsukható)

Veszélyes áru szállításhoz - amennyiben a szállító jármű narancssárga veszélyt jelző táblával megjelölésre kötelezett - az alábbi felszereléseket írja elő az ADR:

 • tűzoltó készülékek az alábbi táblázat szerint:

 szállítóegység legnagyobb megengedett össztömege

a tűzoltó készülékek minimális darabszáma

az oltóanyag minimális összmennyisége a szállítóegységen

legalább egy darab, amelynek minimális oltóanyag mennyisége az alábbi:

legalább az egyiknek az oltóanyag mennyisége legalább az alábbi:

≤ 3,5 t

2

4 kg

2 kg

2 kg

> 3,5 t ≤ 7,5 t

2

8 kg

2 kg

6 kg

>7,5 t

2

12 kg

2 kg

6 kg

 • járművenként 1-1 db kerékkitámasztó ék,
 • 2 db önmagában megálló figyelmeztető jelző (pl.: fényvisszaverő kúpok, háromszögek, vagy borostyán színű villogó lámpák, amelyek a jármű elektromos berendezésétől függetlenül működnek),
 • szemöblítő folyadék (nem szükséges, ha csak az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 vagy 2.3 számú veszélyességi bárca, illetve nagybárca van a küldeményen vagy a szállítóeszközön)
 • a járműszemélyzet minden tagja részére figyelemfelkeltő mellény vagy ruha,
 • a járműszemélyzet minden tagja részére egy darab hordozható világító készülék. A készüléken nem lehet olyan fém felület, amely szikrát okozhat. Robbanásveszély esetén zárt járműbe csak olyan hordozható lámpával szabad belépni, amely úgy van kialakítva, hogy a jármű belsejébe esetleg behatolt éghető gőzöket és gázokat nem tudja meggyújtani,
 • a járműszemélyzet minden tagja részére egy pár védőkesztyű,
 • a járműszemélyzet minden tagja részére a szem védelmére alkalmas eszköz,
 • 2.3 vagy a 6.1 veszélyességi bárca, illetve nagybárca használata esetén a járműszemélyzet minden tagja részére légzésvédő maszk (menekülő-kámzsa) például A1B1E1K1-P1 vagy A2B2E2K2-P2 típusú, kombinált (gáz és részecske) szűrővel ellátott,
 • szilárd, vagy folyékony anyag és a 3, 4.1, 4.3, 8 és 9 veszélyességi bárca, illetve nagybárca használata esetén
  • lapát;
  • csatornanyílás lefedésére alkalmas eszköz;
  • gyűjtőedény.

Amennyiben az Ön vállalkozásának is szüksége van valamilyen ADR felszerelésre, kérem keressen bennünket, kérjen ajánlatot elérhetőségeinken.

 

Tájékoztatunk minden kedves Érdeklődőt, hogy

veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó (ADR)

tanfolyamot indítunk

 2018. március 13-án kedden 9.00 órai kezdettel

 Pécs, Bokor u. 21. sz. alatti oktatótermünkben.

A tanfolyam tervezett előadásnapjai 2018. március 13. (kedd), március 14. (szerda), március 20. (kedd), március 21. (szerda), március 27. (kedd), március 28. (szerda), április 3. (kedd), április 4. (szerda), április 10. (kedd), április 11. (szerda), a vizsga tervezett időpontja: 2018. április 15. (vasárnap). Ha szeretné megismerni a veszélyes áru szállítás szabályrendszerét, ha munkahelye, vállalkozása veszélyes áru szállítással kapcsolatos tevékenységet is végez, ha naprakész ADR ismeretekre vágyik, várjuk tanfolyamunkon. A tanfolyamra jelentkezni a jelzett időpontig (első előadásnap) lehet elérhetőségeinken. Kérjük, hogy az első előadásnapra hozza magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját, a legmagasabb iskolai végzettségének és a veszélyes áru szállítással kapcsolatos tevékenységének idejéről szóló igazolását.

ADR gépkocsivezetői

tanfolyam indító megbeszélést tartunk

2018. március 25-én vasárnap 8.00 órai kezdettel

 Pécs, Bokor u. 21. sz. alatti oktatótermünkben.

A tanfolyam indító megbeszélésen a tanfolyammal kapcsolatos információk átadása mellett közösen meghatározásra kerülnek a tanfolyam előadásnapjai. Eddigi gyakorlatunk szerint általában a hétvégi előadásnapokat részesítik előnyben hallgatóink, de a jelentkezők többségének szándéka szerint más előadásnapok is elképzelhetőek. A vizsga tervezett időpontja: 2018. április 15. Kérjük, a megbeszélésre hozza magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját, vezetői engedélyét és egy három hónapnál nem régebbi igazolványképet. Az ismeretfelújító kollégáknak a vizsga időpontjában érvényes ADR oktatási bizonyítvány is szükséges.

Hiszen Ön is tudja, az az igazi gépkocsivezető, aki veszélyes árut is tud szállítani. Ha szeretne jogosultságot szerezni veszélyes áru szállítására, vagy a közeljövőben jár le ADR oktatási igazolványa, várjuk mielőbbi jelentkezését tanfolyamunkon.

GKI tanfolyam mindösszesen 62000 Ft díjért!

GKI árufuvarozó és autóbuszvezetői továbbképző

tanfolyam indító megbeszélést tartunk

2018. március 25-én vasárnap 8.00 órai kezdettel

 Pécs, Bokor u. 21. sz. alatti oktatótermünkben.

A jelzett akciós tanfolyamdíj tartalmazza a tanfolyam, a vizsga és a Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány (GKI) díját is. Kérjük, a jelentkezéshez hozza magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját, vezetői engedélyét és egy három hónapnál nem régebbi igazolványképet.

Ha tehergépkocsit, vagy autóbuszt vezet és még nincs, vagy már lejárt Gépjárművezetői Képesítési Igazolványa (GKI), várjuk mielőbbi érdeklődését elérhetőségeinken.

GKI e-learning továbbképző tanfolyam mindösszesen 62000 Ft-os áron 2018. április 15.-i vizsgával!

A jelzett akciós tanfolyamdíj tartalmazza az árufuvarozói, illetve az autóbuszvezetői továbbképző tanfolyam, a vizsga és a Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány (GKI) díját is.

Számítógépe előtt ülve is fel tud készülni a GKI vizsgára. Ha úgy gondolja, hogy az önálló felkészülés, az egyedi időbeosztás jobban fekszik Önnek, mint a tantermi előadások, jelentkezzen személyi igazolványával, vezetői engedélyével, lakcímkártyájával és egy három hónapnál nem régebbi igazolványképpel irodánkban. (Ha volt már GKI kártyája, arra is szükség lesz). A papírmunka elvégzését követően hozzáférést kap a tananyaghoz, majd az anyag megtanulását követően lehetősége lesz, hogy a tantermi képzésen résztvevőkkel együtt sikeres vizsgát tegyen.

A tanfolyam elvégzéséhez szükséges:

 • egy e-mail cím,
 • internet kapcsolat,
 • számítógép, és
 • alapfokú számítógépes ismeret.

A GKI e-learning tanfolyam demója ITT megtekinthető.

A tanfolyamra jelentkezni 2018. március 30. (péntek) 16.00 óráig lehet személyesen irodánkban - előzetes egyeztetés esetén ügyfélfogadási időn kívül is. A vizsga időpontja: 2018. április 15. (vasárnap).

Ha szeretné megszerezni, megújítani Gépjárművezetői Képesítési Igazolványát (GKI), várjuk érdeklődését elérhetőségeinken.

Várjuk megtisztelő jelentkezését a több mint 20 éves HIR ADR Iskolában (szaktanfolyamok 1994 óta).

Ne felejtse, tanfolyamaink elvégzése után nagyobb eséllyel indul versenybe a munkaerőpiacon, hiszen mind Magyarországon, mind Nyugat-Európában igény van a jól képzett sofőrökre.

A veszélyes áru szállításában közreműködő személyek (ADR 1.3) képzését egyedileg egyeztetett időpontokban folyamatosan végezzük!

Az ADR 1.3 fejezet vonatkozó előírásai szerint a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos munkakört ellátó személyeknek feladatukhoz és felelősségükhöz igazodó képzésben kell részesülniük a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokból. A képzésre az ADR előírásai szerint azon vállalkozások, intézmények dolgozóinak is szüksége van, akik pl. korlátozott mennyiségben csomagolt árukra vonatkozó mentességgel, vagy az egy szállítóegységben szállított mennyiségből adódó mentességgel szállítanak veszélyes árukat.

Az ADR belföldi kihirdetéséről szóló 61/2013 (X.17.) NFM rendelet szerint a képzés megtartása legalább két évenként a résztvevők számára kötelező.

ONLINE TESZT GYAKORLÁSI LEHETŐSÉG a HIR ADR Iskolában!

Az ADR gépkocsivezetői alapvizsgára (NT2-9) történő sikeres felkészülés érdekében kérdésbankot állítottunk össze, ami az érdeklődők részére a tesztidőszakban regisztráció nélkül rendelkezésre áll. Ha éppen ADR vizsgára készül, vagy csak kíváncsi jelenlegi tudására, töltse ki a teszteket, és értékelje tudását egy gombnyomással.

Nézze meg facebook oldalunkat is, a közeljövőben az ADR aktuális kérdéseivel ott is foglalkozunk!