ADR fórum

Amennyiben olyan - veszélyes áru szállítással kapcsolatos - kérdése van, amit szeretne másokkal is megvitatni, megosztani, tegye fel e-mail-ben, megpróbálunk segíteni. Kérdését, és a rá adott választ mindannyiunk okulása érdekében név nélkül az alábbiakban közzé tesszük.

 

 

Kérdés:

Néhány évvel ezelőtt a honlapjukon ADR gépkocsivezetői tesztkérdéseket is meg lehetett oldani. Lesz még ilyen lehetőség?
 

Válasz:

Örömmel tájékoztatok minden Érdeklődőt, hogy az ADR gépkocsivezetői vizsgákra való sikeres felkészítés érdekében honlapunkon újra lehetőség van ADR ismereteik felmérésére. Az ADR tesztek menüpont alatt a teljes feltöltést követően több mint 600 tesztkérdés megválaszolásával tesztelhetik tudásukat.
 
 

Kérdés:

Hol lehet beszerezni az aktuális írásbeli utasítást?
 

Válasz:

Az ADR 2017 évi módosításával kihirdetett írásbeli utasítás IDE kattintva honlapunkról letölthető.
 
 

 Kérdés:

Milyen felszerelések szükségesek általában az ADR szerint veszélyes áru szállításához?
 

Válasz:

Veszélyes áru szállítása során - amennyiben a szállítás nem valamely mentesség alkalmazásával történik - az ADR az alábbi felszerelések szükségesek:

 • tűzoltó készülékek az alábbi táblázat szerint:

 szállítóegység legnagyobb megengedett össztömege

a tűzoltó készülékek minimális darabszáma

az oltóanyag minimális összmennyisége a szállítóegységen

legalább egy darab, amelynek minimális oltóanyag mennyisége az alábbi:

legalább az egyiknek az oltóanyag mennyisége legalább az alábbi:

≤ 3,5 t

2

4 kg

2 kg

2 kg

> 3,5 t ≤ 7,5 t

2

8 kg

2 kg

6 kg

>7,5 t

2

12 kg

2 kg

6 kg

 • járművenként 1-1 db kerékkitámasztó ék,
 • 2 db önmagában megálló figyelmeztető jelző (pl.: fényvisszaverő kúpok, háromszögek, vagy borostyán színű villogó lámpák, amelyek a jármű elektromos berendezésétől függetlenül működnek),
 • szemöblítő folyadék (nem szükséges, ha csak az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 vagy 2.3 számú veszélyességi bárca, illetve nagybárca van a küldeményen / szállítóeszközön)
 • a járműszemélyzet minden tagja részére figyelemfelkeltő mellény vagy ruha,
 • a járműszemélyzet minden tagja részére egy darab hordozható világító készülék. A készüléken nem lehet olyan fém felület, amely szikrát okozhat. Robbanásveszély esetén zárt járműbe csak olyan hordozható lámpával szabad belépni, amely úgy van kialakítva, hogy a jármű belsejébe esetleg behatolt éghető gőzöket és gázokat nem tudja meggyújtani
 • a járműszemélyzet minden tagja részére egy pár védőkesztyű
 • a járműszemélyzet minden tagja részére a szem védelmére alkalmas eszköz
 • 2.3 vagy a 6.1 veszélyességi bárca, illetve nagybárca használata esetén a járműszemélyzet minden tagja részére légzésvédő maszk (menekülő-kámzsa) például A1B1E1K1-P1 vagy A2B2E2K2-P2 típusú, kombinált (gáz és részecske) szűrővel ellátott,
 • szilárd, vagy folyékony anyag és a 3, 4.1, 4.3, 8 és 9 veszélyességi bárca, illetve nagybárca használata esetén
  • lapát;
  • csatornanyílás lefedésére alkalmas eszköz;
  • gyűjtőedény.
 
 

 Kérdés:

Az írásbeli utasítás, valamint a 8.1.5.3 bekezdés szerint "a 2.3 vagy a 6.1 veszélyességi bárca, ill. nagybárca használata esetén a járműszemélyzet minden tagja részére légzésvédő maszk (menekülőkámzsa)" szükséges, amely lehet pl. "... A1B1E1K1-P1 vagy A2B2E2K2-P2 típusú, kombinált (gáz és részecske) szűrővel ellátott légzésvédő maszk (menekülőkámzsa)". Most akkor mi is kell?
 

Válasz:

A NFM állásfoglalása: Egy adott veszélyes szállítmányhoz bármely formájú légzésvédő (pl. teljes álarc, félálarc, menekülőkámzsa) alkalmas lehet, amennyiben az alkalmazott szűrőbetét megfelelő a veszélyes anyaghoz. A példaként említett A1B1E1K1-P1 vagy A2B2E2K2-P2 típusú, kombinált (gáz és részecske) szűrő széles körben felhasználható, azonban egyetlen veszélyes áru szállításakor más, speciális szűrőbetét is alkalmas lehet.
Ugyanakkor véleményem szerint félő, hogy egyes országok "szakértő" ellenőrei továbbra is az A1B1E1K1-P1 vagy A2B2E2K2-P2 típusú, kombinált (gáz és részecske) szűrővel ellátott légzésvédő maszkot (menekülőkámzsát) fogják megkövetelni.
 
 

Kérdés:

Vállalkozásunk korlátozott mennyiség szerinti mentességgel szállít veszélyes árut. Azt hallottuk, hogy a 2009 évi ADR változások nagy mértékben megváltoztatták az LQ-s mentességgel történő szállítás szabályait. Igaz ez?
 

Válasz:

Igen, több módosítás is történt. A korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes áruk esetén az áru jelölésével kapcsolatban módosultak szabályok (ADR 3.4.8), - a küldeménydarabok tárolási, szállítási helyzetét jelölő nyilakat is fel kell bizonyos csomagolásokon tüntetni, az egyesítőcsomagolások jelölése változott, itt is szükséges az 1.3 szerinti oktatás, - illetve amennyiben az így csomagolt áruból 8 t fölötti mennyiség kerül szállításra 12 t-nál nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű szállítóegységgel, úgy a szállítóegységet megfelelő LQ-s jelöléssel is el kell látni.
 
 

Kérdés:

Tangazdaságunkban inszeminátoraink a bikaspermát mélyhűtött nitrogénben tartósítják. A nirtogén tangazdaságba történő szállítása kis mennyiségben 11 literes kiszerelésben történik. Kell hozzá ADR?

 

Válasz:

Az UN 1977 NITROGÉN, MÉLYHŰTÖTT CSEPPFOLYÓSÍTOTT, a 2 osztály 3A osztályozási kódú anyaga, amelyből az ADR 1.1.3.6 bekezdése szerinti mentességgel nettó 1000 kg mennyiség szállítható.

Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben az ADR bizonyos előírásait nem kell betartani. Pl.:

 • nem kell a szállítóegységet veszélyt jelző táblával megjelölni,
 • nem kell a gépkocsivezető részére hatósági ADR oktatási bizonyítvány,
 • a kizárólag mentességgel történő szállítás esetén intézményüknek nem kell alkalmazni a 25/2014 (IV.30.) NFM rendeletben egyébként előírt veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót.

Az előírások közül azonban továbbra is érvényesek azonban pl. az alábbiak:

 • a csomagolásra, a csomagolóeszköz jelölésére vonatkozó általános előírások
 • az ADR 1.3 fejezet szerinti képzésre vonatkozó előírások
 • az áruszállítás módjára vonatkozó előírások,
 • a szállítóegységre előírt felszerelések közül az, hogy szállítóegységen legalább egy 2 kg por kapacitású A, B és C tűzosztályú tüzek oltására alkalmas hordozható tűzoltó készüléknek kell lennie,
 • a fuvarokmányra vonatkozó előírások,
 • a szállító járművek megfelelő szellőztetésére vonatkozó előírások
 
 

Kérdés:

Mit jelent az, hogy ADR?

 

Válasz:

Az ADR a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás francia megfelelelőjének (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) rövidítése.