Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadás

Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadás

Az ADR (Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló törvény szerinti szabályzat) 1.8.3 szakasza, valamint a 25/2014 (IV. 30.) NFM rendelet előírásai szerint a Magyarország területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozásoknál, ha azok veszélyes áruk szállításával kapcsolatos tevékenységet végeznek, veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót kell alkalmazni.

Veszélyes áru szállítással kapcsolatos tevékenység: a veszélyes áru nemzetközi vagy belföldi szállítása, fuvarozása vagy ahhoz kapcsolódó áru feladás, csomagolás, berakás, kirakás, töltés vagy ürítés, függetlenül attól, hogy a vállalkozás a saját nevében vagy megbízásból végzi a tevékenységet.

A tanácsadó fő feladata, hogy a vállalkozás vezetőjének felelőssége mellett minden lehetséges módon és ténykedéssel elősegítse, hogy a vállalkozás az érintett tevékenységét a hatályos szabályoknak megfelelően és a lehető legbiztonságosabb módon végezze.

A tanácsadónak a vállalkozás tevékenységére vonatkozóan a következők a feladatai:

 • annak figyelemmel kísérése, hogy betartják-e a veszélyes áruk szállítását szabályozó előírásokat;
 • tanácsadás a vállalkozás számára a veszélyes áruk szállítását illetően;
 • éves jelentés készítése a vállalkozás vezetősége, vagy adott esetben a helyi hatóság számára a vállalkozás veszélyes áruk szállításával kapcsolatos tevékenységéről. Az éves jelentéseket öt évig meg kell őrizni, és a hatóság kérésére be kell mutatni.

A tanácsadónak ezen kívül kötelessége figyelemmel kísérni a vállalkozás érintett tevékenységére vonatkozóan a következők gyakorlati végrehajtását és az ezzel kapcsolatos eljárásokat:

 • a szállítandó veszélyes áruk azonosítására vonatkozó szabályok betartását;
 • azt, hogy a vállalkozás figyelembe veszi-e a szállítójárművek vásárlásánál a szállítandó veszélyes áruval kapcsolatos különleges követelményeket;
 • a veszélyes áruk szállítására, be- és kirakására használt felszerelések ellenőrzésére szolgáló eljárásokat;
 • a vállalkozás alkalmazottainak megfelelő képzését, beleértve az előírások változásainak nyomon követését, és a képzésről szóló jelentések, okmányok őrzését, nyilvántartását;
 • a szállítás vagy a be- és kirakás biztonságát veszélyeztető baleset vagy rendkívüli esemény esetén a megfelelő veszély-elhárítási eljárások alkalmazását;
 • a szállítás vagy a be- és kirakás alatt észlelt súlyos balesetek, rendkívüli események vagy súlyos szabálytalanságok okának felderítését, vagy amennyiben szükséges, jelentés készítését;
 • a balesetek, rendkívüli események vagy súlyos szabálytalanságok ismétlődésének megakadályozását célzó megfelelő eljárások alkalmazását;
 • az alvállalkozók vagy harmadik felek kiválasztásakor és igénybevételekor a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos jogi előírások és különleges követelmények figyelembevételét;
 • annak ellenőrzését, hogy a veszélyes áruk szállításában, be- és kirakásában résztvevő alkalmazottak részletes technológiai utasítást és oktatást kapnak;
 • a veszélyes áruk szállításakor, be- és kirakásakor fennálló veszélyek tudatosítását szolgáló intézkedések meghozatalát;
 • olyan ellenőrzési eljárások foganatosítását, melyek azt hivatottak biztosítani, hogy a járműveken a kötelező okmányok és biztonsági felszerelések a szabályoknak megfelelő formában megtalálhatók;
 • olyan ellenőrzési eljárások foganatosítását, melyek a be- és kirakással kapcsolatos szabályok betartását biztosítják;
 • amennyiben szükséges, a közbiztonsági terv meglétét.

A tanácsadót a vállalkozás írásban jelöli ki, kivéve, ha a vállalkozás vezető tisztségviselője maga látja el a tanácsadói feladatot.

Mivel irodánk fő profilja az ADR oktatás, természetes volt, hogy oktatónk és iskolavezetőnk Hir Attila, elsők között szerezte meg a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képesítést. Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói tanfolyamainkon végzett biztonsági tanácsadókkal is jó kapcsolatot építettünk ki, így azon vállalkozásoknál, akik biztonsági tanácsadó alkalmazására kötelezettek, de nem kívánnak saját alkalmazottaik közül tanácsadót kinevelni, felajánljuk esetleges szabad kapacitásunkat. További információért kérem keresse fel az adroktatas.hu honlapot.

Amennyiben az Ön vállalkozásának is szüksége van veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó alkalmazására, kérem keressen bennünket elérhetőségeinken.