ADR fórum - HIR ADR Iskola

ADR fórum

 

ADR fórum

Amennyiben olyan - veszélyes áru szállítással kapcsolatos - kérdése van, amit szeretne másokkal is megvitatni, megosztani, tegye fel e-mail-ben, megpróbálunk segíteni. Kérdését, és a rá adott választ mindannyiunk okulása érdekében név nélkül az alábbiakban közzé tesszük.

 

Kérdés:

Az ADR előírásai szerint valóban jelölni kell bárcával az úthengereket, útmarókat és mindenféle gépeket, ha az üzemanyagtartályukban van pl. gázolaj? És valóban ADR szerinti fuvarokmányt kell kitölteni a szállításukhoz?

Válasz:

Igen is, meg nem is.

Nem tartoznak az ADR előírásainak hatálya alá azok a motorok és gépek, amelyekből már kiürítették a folyékony, ill. gáznemű tüzelőanyagot és nem tartalmaznak más veszélyes árut sem.

A 3 osztály (gyúlékony folyadékok) kritériumainak megfelelő tüzelőanyagot tartalmazó motorokat és gépeket viszont az UN 3528 tétel alá kell sorolni.

Itt is lehetséges azért mentesség, ezek a motorok és gépek nem tartoznak az ADR többi előírásainak hatálya alá, ha a következők teljesülnek:

 • a motor, ill. gép, beleértve a veszélyes árut tartalmazó tartályt, megfelel a gyártó ország illetékes hatósága által meghatározott gyártási követelményeknek;
 • minden szelepe és nyílása (pl. a szellőző berendezésé) a szállítás alatt zárva van;
 • a motor, ill. gép úgy helyezkedik el, hogy megakadályozza a veszélyes áru nem szándékos kifolyását, és olyan eszközzel van rögzítve, ami meggátol minden olyan elmozdulást a szállítás alatt, ami megváltoztatná a motor, ill. gép elhelyezkedését vagy megrongálná azt;
 • ha a motor, ill. gép 60 liternél több folyékony tüzelőanyagot tartalmaz, és 450 liternél nagyobb, de legfeljebb 3000 liter befogadóképességű, akkor két szemben lévő oldalán el van látva veszélyességi bárcával.
 • Ha a motor, ill. gép 60 liternél több folyékony tüzelőanyagot tartalmaz és 3000 liternél nagyobb befogadóképességű, két szemben lévő oldalán el van látva nagybárcával. (A nagybárcákat elütő színű háttérre kell feltenni vagy pedig a külső szélét szaggatott vagy folytonos határvonallal kell jelölni);
 • Fuvarokmány csak akkor szükséges, ha a motor, ill. gép 1000 liternél több folyékony tüzelőanyagot tartalmaz. A fuvarokmánynak a következő kiegészítő bejegyzést kell tartalmaznia: „A 363 különleges előírás szerinti szállítás”.

 

 

Kérdés:

Úgy hallottam, hogy 2017-ben változtak a lítium akkumulátort tartalmazó készülékek mentességgel történő szállítására vonatkozó előírások. Kaphatnék erről egy rövid ismertetőt?

Válasz:

Ami nem változott ...

Az ADR előírásait nem kell alkalmazni az olyan villamos energia tároló és fejlesztő rendszerekere (például lítium akkumulátor, villamos kondenzátor, aszimmetrikus
kondenzátor, fémhidrid tároló rendszer, üzemanyagcella), amelyet:

 • a szállítást végző járműben alkalmaznak és a jármű meghajtására vagy bármely berendezésének működtetésére szolgálnak;
 • a szállítás során használt (vagy használni szándékozott) eszközökben (pl. laptopban) vannak és ezen eszközök működtetésére szolgálnak

Ami új ...

Nem tartoznak az ADR többi előírásának hatálya alá azok a cellák és akkumulátorok, amelyek megfelelnek a következő előírásoknak:

 • egy fémlítium- vagy lítiumötvözet-cella legfeljebb 1 g lítiumot tartalmaz, illetve lítiumion cella esetén a névleges kapacitás legfeljebb 20 Wh;
 • egy fémlítium- vagy lítiumötvözet-akkumulátor összesen legfeljebb 2 g lítiumot tartalmaz, illetve lítiumion akkumulátor esetén a névleges kapacitás legfeljebb 100 Wh. A 2009. január 1. előtt gyártottak kivételével, az ezen követelménynek megfelelő lítiumion akkumulátornak a külső házán fel kell tüntetni a névleges kapacitást (Wh-ban);
 • minden cella, ill. akkumulátor olyan típusú, ami bizonyítottan megfelel az előírt vizsgálati követelményének és a cellákat és akkumulátorokat meghatározott minőségbiztosítási program szerint gyártják;
 • a cellákat, ill. akkumulátorokat, kivéve, ha készülékben vannak, a cellát, ill. akkumulátort teljesen magába foglaló belső csomagolásba kell helyezni. A cellákat, ill. akkumulátorokat a rövidzárlat ellen védeni kell. A védelemnek ki kell terjednie az ugyanabban a csomagolásban lévő vezetőképes anyaggal való érintkezésre is, mivel az is rövidzárlatot okozhat. A belső csomagolást erős külső csomagolásba kell helyezni;
 • a készülékben lévő cellákat, ill. akkumulátorokat sérülés és rövidzárlat ellen védeni kell, és a készüléket olyan hatékony eszközzel kell ellátni, amely megakadályozza, hogy véletlenszerűen működésbe lépjen. Ezt a követelményt nem kell alkalmazni azokra az eszközökre, amelyek a szállítás során szándékosan működnek (rádiófrekvenciás azonosító (RFID) transzmitterek, órák, érzékelők, stb.) és amelyek nem képesek veszélyes hőfejlődést előidézni. Készülékben lévő akkumulátorok esetén a készüléket olyan erős külső csomagolóeszközbe kell csomagolni, amely a csomagolóeszköz űrtartalmának és rendeltetésének megfelelő szilárdságú, alkalmas anyagból és kialakítással készült, kivéve ha a készülék maga ugyanilyen védelmet nyújt a benne lévő akkumulátornak.
 • a készülékben lévő akkumulátorokat tartalmazók kivételével minden küldeménydarabnak alkalmasnak kell lennie, hogy elviselje az 1,2 m-ről bármilyen helyzetben végrehajtott ejtési próbát anélkül, hogy a benne levő cellák vagy akkumulátorok megsérülnének, a tartalom olyan mértékben elmozdulna, ami az akkumulátorok (vagy a cellák) érintkezését eredményezi, ill. a tartalom kiszabadulna; és
 • egy küldeménydarab bruttó tömege legfeljebb 30 kg lehet, kivéve, ha készülékben lévő vagy készülékkel egybecsomagolt akkumulátorokat tartalmaz.
 • minden küldeménydarabot az alábbi „lítium akkumulátor” jelöléssel kell ellátni (nem szükséges a jelölés azokra a küldeménydarabokra, amelyek csak készülékben lévő gomb akkumulátort tartalmaznak; és azokra a küldeménydarabokra, amelyek készülékben lévő legfeljebb négy cellát vagy legfeljebb két akkumulátort tartalmaznak, ha egy küldeményben legfeljebb két küldeménydarab van). A * helyére kell beírni az UN számot,  a ** helyére pedig a telefonszámot, amelyen kiegészítő információ érhető el.

lítium akkumulátor

Az előzőekben, illetve bárhol az ADR-ben szereplő „lítiumtartalom” egy fémlítium vagy lítiumötvözet cella anódjában levő lítium tömegét jelenti.

 

 

Kérdés:

Néhány évvel ezelőtt a honlapjukon ADR gépkocsivezetői tesztkérdéseket is meg lehetett oldani. Lesz még ilyen lehetőség?

Válasz:

Örömmel tájékoztatok minden Érdeklődőt, hogy az ADR gépkocsivezetői vizsgákra való sikeres felkészítés érdekében honlapunkon újra lehetőség van ADR ismereteik felmérésére. Az ADR tesztek menüpont alatt az érdeklődők több mint 600 tesztkérdés megválaszolásával tesztelhetik tudásukat.

 

 

Kérdés:

Hol lehet beszerezni az aktuális írásbeli utasítást?

Válasz:

Az aktuális (az ADR 2023 évi módosításával kihirdetett) írásbeli utasítás IDE kattintva honlapunkról letölthető.

 

 

Kérdés:

Milyen felszerelések szükségesek általában az ADR szerint veszélyes áru szállításához?

Válasz:

Veszélyes áru szállítása során - amennyiben a szállítás nem valamely mentesség alkalmazásával történik - az ADR az alábbi felszerelések szükségesek:

- tűzoltó készülékek az alábbi táblázat szerint:

 szállítóegység legnagyobb megengedett össztömege

a tűzoltó készülékek minimális darabszáma

az oltóanyag minimális összmennyisége a szállítóegységen

legalább egy darab, amelynek minimális oltóanyag mennyisége az alábbi:

legalább az egyiknek az oltóanyag mennyisége legalább az alábbi:

≤ 3,5 t

2

4 kg

2 kg

2 kg

> 3,5 t ≤ 7,5 t

2

8 kg

2 kg

6 kg

>7,5 t

2

12 kg

2 kg

6 kg

- járművenként 1-1 db kerékkitámasztó ék,

- 2 db önmagában megálló figyelmeztető jelző (pl.: fényvisszaverő kúpok, háromszögek, vagy borostyán színű villogó lámpák, amelyek a jármű elektromos berendezésétől függetlenül működnek),

- szemöblítő folyadék (nem szükséges, ha csak az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 vagy 2.3 számú veszélyességi bárca, illetve nagybárca van a küldeményen / szállítóeszközön)

- a járműszemélyzet minden tagja részére figyelemfelkeltő mellény vagy ruha,

- a járműszemélyzet minden tagja részére egy darab hordozható világító készülék. A készüléken nem lehet olyan fém felület, amely szikrát okozhat. Robbanásveszély esetén zárt járműbe csak olyan hordozható lámpával szabad belépni, amely úgy van kialakítva, hogy a jármű belsejébe esetleg behatolt éghető gőzöket és gázokat nem tudja meggyújtani

- a járműszemélyzet minden tagja részére egy pár védőkesztyű

- a járműszemélyzet minden tagja részére a szem védelmére alkalmas eszköz

- 2.3 vagy a 6.1 veszélyességi bárca, illetve nagybárca használata esetén a járműszemélyzet minden tagja részére légzésvédő maszk (menekülő-kámzsa) például A1B1E1K1-P1 vagy A2B2E2K2-P2 típusú, kombinált (gáz és részecske) szűrővel ellátott,

- szilárd, vagy folyékony anyag és a 3, 4.1, 4.3, 8 és 9 veszélyességi bárca, illetve nagybárca használata esetén

 • lapát;
 • csatornanyílás lefedésére alkalmas eszköz;
 • gyűjtőedény.

 

 

 Kérdés:

Az ADR 8.1.5.3 bekezdés szerint "a 2.3 vagy a 6.1 veszélyességi bárca, ill. nagybárca használata esetén a járműszemélyzet minden tagja részére légzésvédő maszk (menekülőkámzsa)" szükséges, amely lehet pl. "... A1B1E1K1-P1 vagy A2B2E2K2-P2 típusú, kombinált (gáz és részecske) szűrővel ellátott légzésvédő maszk (menekülőkámzsa)". Most akkor mi is kell?

Válasz:

Az illetékes minisztérium állásfoglalása: Egy adott veszélyes szállítmányhoz bármely formájú légzésvédő (pl. teljes álarc, félálarc, menekülőkámzsa) alkalmas lehet, amennyiben az alkalmazott szűrőbetét megfelelő a veszélyes anyaghoz. A példaként említett A1B1E1K1-P1 vagy A2B2E2K2-P2 típusú, kombinált (gáz és részecske) szűrő széles körben felhasználható, azonban egyetlen veszélyes áru szállításakor más, speciális szűrőbetét is alkalmas lehet.

Ugyanakkor véleményem szerint félő, hogy egyes országok "szakértő" ellenőrei továbbra is az A1B1E1K1-P1 vagy A2B2E2K2-P2 típusú, kombinált (gáz és részecske) szűrővel ellátott légzésvédő maszkot (menekülőkámzsát) fogják megkövetelni.

 

 

Kérdés:

Vállalkozásunk korlátozott mennyiség szerinti mentességgel szállít veszélyes árut. Azt hallottuk, hogy a 2009 évi ADR változások nagy mértékben megváltoztatták az LQ-s mentességgel történő szállítás szabályait. Igaz ez?

Válasz:

Igen, több módosítás is történt. A korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes áruk esetén az áru jelölésével kapcsolatban módosultak szabályok (ADR 3.4.8), - a küldeménydarabok tárolási, szállítási helyzetét jelölő nyilakat is fel kell bizonyos csomagolásokon tüntetni, az egyesítőcsomagolások jelölése változott, itt is szükséges az 1.3 szerinti oktatás, - illetve amennyiben az így csomagolt áruból 8 t fölötti mennyiség kerül szállításra 12 t-nál nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű szállítóegységgel, úgy a szállítóegységet megfelelő LQ-s jelöléssel is el kell látni.

 

 

Kérdés:

Tangazdaságunkban inszeminátoraink a bikaspermát mélyhűtött nitrogénben tartósítják. A nirtogén tangazdaságba történő szállítása kis mennyiségben 11 literes kiszerelésben történik. Kell hozzá ADR?

Válasz:

Az UN 1977 NITROGÉN, MÉLYHŰTÖTT CSEPPFOLYÓSÍTOTT, a 2 osztály 3A osztályozási kódú anyaga, amelyből az ADR 1.1.3.6 bekezdése szerinti mentességgel nettó 1000 kg mennyiség szállítható.

Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben az ADR bizonyos előírásait nem kell betartani. Pl.:

 • nem kell a szállítóegységet veszélyt jelző táblával megjelölni,
 • nem kell a gépkocsivezető részére hatósági ADR oktatási bizonyítvány,
 • a kizárólag mentességgel történő szállítás esetén intézményüknek nem kell alkalmazni a 25/2014 (IV.30.) NFM rendeletben egyébként előírt veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót.

Az előírások közül azonban továbbra is érvényesek azonban pl. az alábbiak:

 • a csomagolásra, a csomagolóeszköz jelölésére vonatkozó általános előírások
 • az ADR 1.3 fejezet szerinti képzésre vonatkozó előírások
 • az áruszállítás módjára vonatkozó előírások,
 • a szállítóegységre előírt felszerelések közül az, hogy szállítóegységen legalább egy 2 kg por kapacitású A, B és C tűzosztályú tüzek oltására alkalmas hordozható tűzoltó készüléknek kell lennie,
 • a fuvarokmányra vonatkozó előírások,
 • a szállító járművek megfelelő szellőztetésére vonatkozó előírások

 

 

Kérdés:

Mit jelent az, hogy ADR?

Válasz:

Az ADR a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás francia megfelelelőjének (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) rövidítése. 2020-ban a megállapodás neve változott, az új név Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás. Az ADR rövidítés nem változott.