Tanfolyamok - HIR ADR Iskola

Tanfolyamok

 

Tanfolyamaink felölelnek szinte minden a gépjárművezetői szakmához kapcsoló speciális képzést. Amennyiben már rendelkezik vezetői engedéllyel és az "úrvezetésen" kívül másra is szeretné használni, jelentkezzen gépjárműves szaktanfolyamainkra.

 

Legnépszerűbb tanfolyamaink a veszélyes áru szállításhoz (fuvarozáshoz) kapcsolódnak:

 

ADR gépkocsivezetői tanfolyam

1994 óta képezzük az ADR-es gépkocsivezetőket ADR gépkocsivezetői tanfolyamunkon.

Az ADR képzés a veszélyes árut szállító gépkocsivezetők ADR oktatási bizonyítványának megszerzésére irányul. A robbanóanyagok és tárgyak (ADR 1 osztály), a radioaktív anyagok (ADR 7 osztály) küldeménydarabos szállításán, valamint a tartányjárművel történő (gázok, gyúlékony folyadékok, stb.) szállításokon túlmenően mindazon gépkocsivezetőknek akik járművükön veszélyes árut szállítanak, tevékenységük végzéséhez a vonatkozó rendelet szerint szükségük van az adott áruosztályra érvényes ADR oktatási bizonyítványra. Az ADR oktatási bizonyítvány a sikeres vizsgától számított 5 évig érvényes, a lejáratot megelőző évben ismeretfelújító tanfolyammal, illetve vizsgával érvényessége további 5 évvel meghosszabbítható.

Bővebben ...

 

Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó tanfolyam

2002 - a vonatkozó rendelet hatálybalépése - óta képezzük a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadókat jellemzően a közúti (ADR) szállításhoz és a vasúti (RID) fuvarozáshoz kapcsolódóan, de megfelelő létszámú jelentkező esetén a belvízi (ADN) szállítás előírásait is oktatjuk. Büszkék vagyunk rá, hogy esetenként az ország másik részéből is utaznak hozzánk tanulni vágyók, hogy részt vegyenek veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó tanfolyamunkon.

Az alapképzés során a hallgatók megismerik a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos előírásokat, megszerzik a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó munkájának ellátásához szükséges ismereteket, majd azokat az ismeretfelújító képzés során elmélyítik, aktualizálják, kiegészítik az időközben bekövetkezett változásokkal. Az ismeretek gyakorlati alkalmazásával hallgatóink képesek lesznek elősegíteni, hogy az őket foglalkoztató vállalkozás a veszélyes áru szállításával kapcsolatos tevékenységét az előírásoknak megfelelően és a lehető legbiztonságosabban végezze.

Azoknak a hallgatóknak, akik először találkoznak a veszélyes áru szállítói biztonsági tanácsadói képzéssel, alaptanfolyamon kell részt venniük. Akik már elvégezték a tanfolyamot, de bizonyítványuk érvényessége közeledik a lejáratához, ismeretfelújító tanfolyam elvégzését írja elő a vonatkozó jogszabály. (Ismeretfelújító vizsga a bizonyítvány lejáratát megelőző egy évben tehető, a bizonyítványnak a vizsga időpontjában még érvényesnek kell lennie). Amennyiben az érvényes tanácsadói bizonyítvánnyal rendelkező kolléga szeretné kiterjeszteni bizonyítványát más anyagcsoportokra, osztályokra, illetve más alágazatokra (RID - vasút, ADN - belvíz), szakosító tanfolyamon kell részt vennie.

Bővebben ...

 

Veszélyes áru szállításban közreműködő személyek ADR 1.3 szerinti képzése

A köznyelvben "kis ADR"-nek hívott a veszélyes áru szállításban közreműködő személyek ADR 1.3 szerinti képzésére jelentkezők létszáma azóta növekedett meg, mióta az ADR jogszabály belföldi alkalmazását előíró rendelet szerint "az ADR Szabályzat 1.3.2 szakasza szerinti oktatásokat a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó, hatályos bizonyítvánnyal rendelkező veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó tarthatja. A képzést ismeretfelújító oktatás keretében rendszeresen, de legalább kétévenként, a naptári év végéig ki kell egészíteni az előírásokban történt változásokkal".

Az ADR 1.3 fejezet vonatkozó előírásai szerint a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos munkakört ellátó személyeknek feladatukhoz és felelősségükhöz igazodó képzésben kell részesülniük a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokból. A képzésre az ADR előírásai szerint azon vállalkozások, intézmények dolgozóinak is szüksége van, akik pl. korlátozott mennyiségben csomagolt árukra vonatkozó mentességgel, vagy az egy szállítóegységben szállított mennyiségből adódó mentességgel szállítanak veszélyes árukat.

Bővebben ...

 

Mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő szállítására jogosító szakvizsgára felkészítő tanfolyam

Újabb "kis ADR", vagy "mezőgazdasági ADR", vagy "Mgv. vegyszer" tanfolyam, ami valójában a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő szállítására jogosító szakvizsgára felkészítő tanfolyam. Ez azoknak szükséges akin nem gépjárművel, hanem mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel (ami gépi erővel vont jármű) vontatott pótkocsival szállítanak gázolajat, vagy egyéb mezőgazdasági vegyszert (növényvédő szert, műtrágyát).

A 7/2011. (III. 8.) NFM rendelet előírásai szerint a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő szállítását végző jármű vezetőknek a szállításra előírt szabályokból vizsgát kell tenni. A sikeres vizsgáról a Vizsgaközpont (KAV) igazolást ad ki.

Bővebben ...

 

... de a veszélyes áru szállításhoz (fuvarozáshoz) kapcsoló tanfolyamok mellett a legtöbb gépjárműves szaktanfolyam megtalálható kínálatunkban:

 

GKI továbbképző tanfolyam

A Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány (GKI, vagy GKI kártya) megszerzését előkészítő tanfolyamok a belföldi szolgáltatói és a nemzetközi gépkocsivezetői tanfolyamokat váltották fel 2009-ben, azóta szervezünk ilyen tanfolyamokat. A GKI kártya megszerzéséhez előírt tanfolyamnak több fajtája is létezik, ezek közül nagy gyakorisággal az alábbi tanfolyamaink indulnak:

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint a C1; C1+E; C; C+E, illetve a D1; D1+E; D; D+E vezetői engedély kategóriákkal vezethető járművek vezetéséhez a járművezetőnek rendelkeznie kell szakmai alapképesítéssel vagy szakmai továbbképzési képesítéssel.

A szakmai képesítés megszerzése igazolható

  • „Gépjárművezetői képesítési igazolvány”-nyal (GKI),
  • vezetői engedéllyel, amelyen 95. sz. közösségi kód van feltüntetve,
  • Uniós tagállamban kiadott nemzeti bizonyítvánnyal, ill.
  • olyan vezetői engedéllyel, amelyben a 95. számú közösségi kód érvényességi ideje megegyezik a „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” érvényességi idejével.

GKI árufuvarozó (tehergépkocsi vezetői) továbbképzést szerezhetnek azok a gépjárművezetők, akik 2009. szeptember 9. előtt már „C” kategóriájú vagy „C1” alkategóriájú, továbbá „C1+E” és/vagy „C+E” kombinált kategóriájú vezetői engedéllyel rendelkeztek, illetve ha GKI alapképesítésüket 2009. szeptember 9. után szerezték meg, annak a dátumától számított öt éven belül kell a GKI továbbképzési képesítést megszerezniük.

GKI autóbuszvezetői továbbképzést szerezhetnek azok a gépjárművezetők, akik 2008. szeptember 9. előtt már „D” kategóriájú vagy „D1” alkategóriájú, továbbá „D1+E” és/vagy „D+E” kombinált kategóriájú vezetői engedéllyel rendelkeztek, illetve ha GKI alapképesítésüket 2008. szeptember 9. után szerezték meg, annak a dátumától számított öt éven belül kell a GKI továbbképzési képesítést megszerezniük.

A "Gépjárművezetői képesítési igazolvány" (GKI kártya) a kiállításától számított 5 évig érvényes, tehát a gépjárművezetőknek, amennyiben autóbuszvezetői tevékenységüket az érintett járműkategóriá(k)ban az alapképesítés megszerzése, vagy az utolsó továbbképzési képesítési vizsga letétele után öt év elteltével is folytatni kívánják, továbbképzési képesítési szaktanfolyamon, majd az azt követő vizsgán kell igazoltan részt venniük, illetve megfelelniük.

GKI továbbképző tanfolyam bővebben ...

GKI autóbuszvezetői továbbképző tanfolyam bővebben ...

GKI különbözeti továbbképző tanfolyam bővebben ...

GKI összevont továbbképző tanfolyam bővebben ...

 

Szakmai irányító (vállalkozói) tanfolyam

A közlekedési hatóság a közúti árutovábbítási engedélyt, illetve közúti személyszállítási engedélyt, továbbá az ahhoz tartozó engedélykivonatokat a gazdálkodó szervezet kérelmére adja ki abban az esetben, ha a kérelmező megfelel a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletben és az 1071/2009/EK rendeletben foglalt feltételeknek (jó hírnév, szakmai alkalmasság, megfelelő pénzügyi helyzet).

A szakmai irányító abban az esetben felel meg a szakmai alkalmasság követelményének, ha részt vesz a közlekedési hatóság által e célra engedélyezett tanfolyami képzésen, és a képzést követően eredményes írásbeli és szóbeli vizsgát tesz.

 

Ennek megfelelően az árufuvarozási tevékenység irányításához a 

személyszállítási (autóbuszvezetői) tevékenység irányításához a 

elvégzése szükséges.

Szakmai irányító (árufuvarozó) tanfolyam bővebben ...

Szakmai irányító (autóbuszvezetői) tanfolyam bővebben ...

 

Amit képzéseink során biztosítani tudunk:

  • a gyakorlatban is hasznosítható naprakész ismeretek,
  • érthető előadások,
  • barátságos környezet,
  • lelkiismeretes felkészítés.

 

Szeretettel várjuk gépjárműves szaktanfolyamainkon a HIR ADR Iskolában!

Hallgatóink írták

 

A tanfolyam felépítése jól kigondolt, az előadássorozat végére kerek egésszé formálódik a tudásanyag, így az ADR használatának logikája elsajátításra kerül. Folyamatos visszakérdezések, tesztek segítenek azon "finomságok" rögzülésében, amelyek a napi használat során nem biztos, hogy előkerülnek, de a számonkérés során felmerülhetnek. Mindemellett baráti légkörben, de megfelelő figyelemmel zajlik az oktatás.

G. Gábor - Győr

 

Másodszor vagyok itt, most már felújítós Tanácsadóként ültem végig a tanfolyamot, ugyanabban a kedves "családias" légkörben, szép és nyugodt környezetben, ami először is megfogott. Ha lesz lehetőségem rá harmadszorra is idejövök majd. Komoly tudást, szakértelmet kaptam az iskola vezetőjétől és a téma kiváló szakértőjétől, aki sokat segített abban, hogy ezt a nehéz anyagot elsajátíthassam és hogy akadály nélkül túljussak az egyáltalán nem könnyű vizsgákon. Köszönök mindent!

K. Tamás - Székesfehérvár

 

További vélemények ...