ADR gépkocsivezetői tanfolyam

Tanfolyam indító megbeszélést tartunk

2020. november 7-én szombaton 8.00 órai kezdettel

 Pécs, Bokor u. 21. sz. alatti oktatótermünkben.

A tanfolyam indító megbeszélésen a tanfolyammal kapcsolatos információk átadása mellett közösen meghatározásra kerülnek a tanfolyam előadásnapjai.

Előzetes tapasztalatok alapján az alaptanfolyam (NT2-9) javasolt előadásnapjai: 2020. november 14. (szombat), november 15. (vasárnap), november 21. (szombat), november 22. (vasárnap), a vizsga tervezett időpontja: 2020. november 23. (hétfő).

Kérjük, a megbeszélésre hozza magával személyi igazolványátlakcímkártyájátvezetői engedélyét, adókártyáját, TAJ kártyáját és egy három hónapnál nem régebbi igazolványképet. Az ismeretfelújító kollégáknak a vizsga időpontjában érvényes ADR oktatási bizonyítvány is szükséges.

 

IDE kattintva jelentkezhet ADR (veszélyes áru közúti szállítása) tanfolyamunkra

Az ADR képzés a veszélyes árut szállító gépkocsivezetők ADR oktatási bizonyítványának megszerzésére irányul. A robbanóanyagok és tárgyak (ADR 1 osztály), a radioaktív anyagok (ADR 7 osztály) küldeménydarabos szállításán, valamint a tartányjárművel történő (gázok, gyúlékony folyadékok, stb.) szállításokon túlmenően mindazon gépkocsivezetőknek akik járművükön veszélyes árut szállítanak, tevékenységük végzéséhez a vonatkozó rendelet szerint szükségük van az adott áruosztályra érvényes ADR oktatási bizonyítványra. Az ADR oktatási bizonyítvány a sikeres vizsgától számított 5 évig érvényes, a lejáratot megelőző évben ismeretfelújító tanfolyammal, illetve vizsgával érvényessége további 5 évvel meghosszabbítható.

Az ADR képzés a szállítandó veszélyes anyagok és a lehetséges szállítási módok függvényében az alábbiak szerint épül fel:

ADR ALAPTANFOLYAM, ill. VIZSGA

Az ADR alaptanfolyam (NT2-9) elvégzése, ill. a sikeres ADR alapvizsga, a robbanóanyagok és tárgyak, valamint a radioaktív anyagok kivételével valamennyi veszélyes anyag szállítására jogosítja a gépkocsivezetőt a nem tartányos – tehát küldeménydarabos és ömlesztett – szállítási módban. (Platós gépkocsin palackban, hordóban, ládában, zsákban – küldeménydarabban – történő gáz, festék, hígító, benzin, gázolaj, növényvédő szer, műtrágya, sav, lúg, stb. szállításhoz pl. elegendő az alapvizsga megszerzése).

ADR SZAKOSÍTÓ TANFOLYAM, ill. VIZSGA

A sikeres ADR alapvizsgát követően kerülhet sor a szakosító vizsgákra. Szakosító vizsga tehető az 1 osztály anyagainak szállítására (robbanóanyagok és tárgyak szállítása - NT1), 7 osztály anyagainak szállítására (radioaktív anyagok szállítása - NT7), valamint a tartányos szállítási mód 2, (T2) 3, (T3), 4.1, 4.2, 4.3 (T4.1-4.3) ill. 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 (T5.1-9) áruosztályaira. (Pl.: tartányjárműben történő benzin vagy gázolaj szállításhoz az alapvizsga megszerzésén felül a tartányos 3. osztály szakosító vizsgára is szükség van).

Az ADR tanfolyamra való beiskolázás feltétele:

 • 8 általános iskolai végzettség,
 • legalább 20 éves életkor,
 • nem tartányos szállításnál legalább 2 éves „B” kategóriás, tartányos szállításnál legalább 2 éves „C” kategóriás vezetői engedély.

Nem beiskolázási feltétel, de a tevékenység végzéséhez a PAV II alkalmasság is kötelező.

 Az ADR tanfolyamra történő felvétel a beiskolázási feltételek megléte esetén a hallgató jelentkezésével (jelentkezési lap kitöltésével) történik.

 Tantárgyak:

 • Alaptanfolyam esetén:
  • ADR alapismeretek
  • ADR speciális ismeretek

ADR NT1 tanfolyam esetén:

  • Robbanóanyagok és tárgyak, valamint a szállítás speciális előírásai

ADR NT7 tanfolyam esetén:

  • Radioaktív anyagok, valamint a szállítás speciális előírásai

ADR T2 tanfolyam esetén:

  • Tartányos általános ismeretek
  • Tartányos speciális ismeretek 2 osztály
  • Tartányos vezetési gyakorlat

ADR T3 tanfolyam esetén:

  • Tartányos általános ismeretek
  • Tartányos speciális ismeretek 3 osztály
  • Tartányos vezetési gyakorlat

ADR T4.1-4.3 tanfolyam esetén:

  • Tartányos általános ismeretek
  • Tartányos speciális ismeretek 4.1, 4.2, 4.3 osztály
  • Tartányos vezetési gyakorlat

ADR T5.1 - 9 tanfolyam esetén:

  • Tartányos általános ismeretek
  • Tartányos speciális ismeretek 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 osztály
  • Tartányos vezetési gyakorlat

Hiányzások pótlása:

A tanfolyamról való hiányzás nem megengedett, hiányzás esetén előzetes egyeztetéssel pótfoglalkozásra 2 000 Ft/óra díj ellenében a hallgatónak képzőszerv lehetőséget biztosít.

A tanfolyam költségei:

 

Díj (alap)

Vizsga (alap)

Összesen

Díj (ismf.)

Vizsga (ismf)

Összesen

Alap (NT 2-9):

52 200 Ft

19 200 Ft

73 900 Ft

52 200 Ft

9 200 Ft

63 900 Ft

Nem tartányos 1. o.

22 300 Ft

9 600 Ft

31 900 Ft

22 300 Ft

4 600 Ft

26 900 Ft

Nem tartányos 7. o.

26 300 Ft

9 600 Ft

35 900 Ft

26 300 Ft

4 600 Ft

30 900 Ft

Tartányos 2. osztály

22 300 Ft

9 600 Ft

31 900 Ft

22 300 Ft

4 600 Ft

26 900 Ft

Tartányos 3. osztály

22 300 Ft

9 600 Ft

31 900 Ft

22 300 Ft

4 600 Ft

26 900 Ft

T4.1 - 4.3 osztály

26 300 Ft

9 600 Ft

35 900 Ft

26 300 Ft

4 600 Ft

30 900 Ft

T5.1, 6.1, 8, 9. oszt.

26 300 Ft

9 600 Ft

35 900 Ft

26 300 Ft

4 600 Ft

30 900 Ft

Tartányos vezetési gyak.:

 

 

24 000 Ft

 

 

 

ADR oktatási bizonyítvány kiállításának díja további:          2 500 Ft

A tanfolyam költségeit a hallgató a jelentkezést követően köteles megfizetni a képzőszerv részére, ezt követően válik jogosulttá a tanfolyamon való részvételre.

Felmentések:

A tanfolyam tárgyainak meghallgatása, ill. vizsgája alól felmentés nem adható.

Az oktatás helyszíne:

Az oktatás jellemzően Pécs, Bokor u. 21. sz. alatti oktatótermünkben zajlik, de 10 fő fölötti létszám együttes jelentkezése és igény esetén kihelyezetten a megrendelő telephelyén is történhet.

Következő tanfolyamunk kezdési időpontja:

Következő tanfolyamunk kezdési időpontja IDE kattintva megnézhető.

 

Tanfolyamainkkal kapcsolatos aktuális információkért kérem látogasson el "Aktuális" menünkbe is.

 

A tanfolyamra jelentkezési lap letölthető.

A 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 2. számú mellékletében előírt tájékoztató letölthető.

 

 Az ADR osztályai:

1 osztály: Robbanóanyagok és tárgyak

2 osztály: Gázok

3 osztály: Gyúlékony folyadékok

4.1 osztály: Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok, polimerizálódó anyagok és szilárd érzéketlenített robbanóanyagok

4.2 osztály: Öngyulladásra hajlamos anyagok

4.3 osztály: Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok

5.1 osztály: Gyújtóhatású anyagok

5.2 osztály: Szerves peroxidok

6.1 osztály: Mérgező anyagok

6.2 osztály: Fertőző anyagok

7 osztály: Radioaktív anyagok

8 osztály: Maró anyagok

9 osztály: Különböző veszélyes anyagok és tárgyak

 

Kapcsolódó tanfolyamaink: