ADR gépkocsivezetői tanfolyam - HIR ADR Iskola

ADR gépkocsivezetői

tanfolyam indító megbeszélést tartunk

2024. szeptember 1-én vasárnap 8.00 órai kezdettel

 Pécs, Bokor u. 21. sz. alatti oktatótermünkben.

A tanfolyam indító megbeszélésen a tanfolyammal kapcsolatos információk átadása mellett közösen meghatározásra kerülnek a tanfolyam előadásnapjai.

Előzetes tapasztalatok alapján az alaptanfolyam (NT2-9) javasolt előadásnapjai: 2024. szeptember 7. (szombat), szeptember 8. (vasárnap), szeptember 9. (hétfő), valamit még egy előzetesen egyeztetett nap (házi vizsga) a vizsga várható időpontjától függően. A vizsga időpontja a vizsgaközpont új szabályozása miatt egyedi egyeztetéssel a tanfolyam utolsó előadását követően kerül meghatározásra. (tervezett időpont: 2024. szeptember 23. (hétfő)).

Kérjük, a megbeszélésre hozza magával személyi igazolványátlakcímkártyájátvezetői engedélyét és egy három hónapnál nem régebbi igazolványképet. Az ismeretfelújító kollégáknak a vizsga időpontjában érvényes ADR oktatási bizonyítvány is szükséges.

Ne hagyja az utolsó napokra ADR oktatási bizonyítványának megújítását!  Ha a lejárati idő előtti egy éven belül vizsgázik, az ADR oktatási bizonyítvány érvényessége a lejárattól lesz további öt évig meghosszabbítva (nem veszíti el azt az időt, amivel korábban leteszi a vizsgát). Ugyanakkor, ha az oktatási bizonyítványa lejár, úgy már nem lesz ismeretfelújító, így gyakorlati vizsgákat is kell tennie és a költségei is nőnek.

Ön is tudja ... az igazi gépkocsivezető veszélyes árut is tud szállítani. Ha szeretne jogosultságot szerezni veszélyes áru szállítására, vagy a közeljövőben (egy éven belül) jár le ADR oktatási igazolványa, várjuk megtisztelő jelentkezését az idén 30 éves HIR ADR Iskolában (szaktanfolyamok 1994 óta) elérhetőségeinken.

Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó (ADR)

tanfolyamot indítunk (MÁR ELŐADÁS IS LESZ!!!)

2024. október 29-én kedden 9.00 órai kezdettel

 Pécs, Bokor u. 21. sz. alatti oktatótermünkben.

A tanfolyamra jelentkezni 2024. október 21. hétfő 17:00 óráig lehet elérhetőségeinken. Kérjük, hogy a tanfolyamra hozza magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját, valamint legmagasabb iskolai végzettségének és a veszélyes áru szállítással kapcsolatos tevékenységének idejéről szóló igazolását.

A tanfolyam tervezett előadásnapjai: 2024. október 29 (kedd), október 30. (szerda), november 5. (kedd), november 6. (szerda), november 12. (kedd), november 13. (szerda), november 14. (csütörtök - 1 osztály), november 19. (kedd), november 20. (szerda), november 26. (kedd), a vizsga időpontja a vizsgaközpont új szabályozása miatt egyedi egyeztetéssel a tanfolyam utolsó előadását követően kerül meghatározásra (tervezett időpont: 2024. november 29. (péntek)).

Ha szeretné megismerni a veszélyes áru szállítás szabályrendszerét, ha munkahelye, vállalkozása veszélyes áru szállítással kapcsolatos tevékenységet is végez, ha naprakész ADR ismeretekre vágyik, várjuk tanfolyamunkon.

Várjuk megtisztelő jelentkezését a 2024-ben már 30 éves HIR ADR Iskolában (szaktanfolyamok 1994 óta).

Bővebben ...

 

IDE kattintva, vagy a tanfolyam leírása alatti űrlap kitöltésével jelentkezhet ADR (veszélyes áru közúti szállítása) tanfolyamunkra

Az ADR képzés a veszélyes árut szállító gépkocsivezetők ADR oktatási bizonyítványának megszerzésére irányul. A robbanóanyagok és tárgyak (ADR 1 osztály), a radioaktív anyagok (ADR 7 osztály) küldeménydarabos szállításán, valamint a tartányjárművel történő (gázok, gyúlékony folyadékok, stb.) szállításokon túlmenően mindazon gépkocsivezetőknek akik járművükön veszélyes árut szállítanak, tevékenységük végzéséhez a vonatkozó rendelet szerint szükségük van az adott áruosztályra érvényes ADR oktatási bizonyítványra. Az ADR oktatási bizonyítvány a sikeres vizsgától számított 5 évig érvényes, a lejáratot megelőző évben ismeretfelújító tanfolyammal, illetve vizsgával érvényessége további 5 évvel meghosszabbítható.

Az ADR képzés a szállítandó veszélyes anyagok és a lehetséges szállítási módok függvényében az alábbiak szerint épül fel:

ADR ALAPTANFOLYAM, ill. VIZSGA

Az ADR alaptanfolyam (NT2-9) elvégzése, ill. a sikeres ADR alapvizsga, a robbanóanyagok és tárgyak, valamint a radioaktív anyagok kivételével valamennyi veszélyes anyag szállítására jogosítja a gépkocsivezetőt a nem tartányos – tehát küldeménydarabos és ömlesztett – szállítási módban. (Platós gépkocsin palackban, hordóban, ládában, zsákban – küldeménydarabban – történő gáz, festék, hígító, benzin, gázolaj, növényvédő szer, műtrágya, sav, lúg, stb. szállításhoz pl. elegendő az alapvizsga megszerzése).

ADR SZAKOSÍTÓ TANFOLYAM, ill. VIZSGA

A sikeres ADR alapvizsgát követően kerülhet sor a szakosító vizsgákra. Szakosító vizsga tehető az 1 osztály anyagainak szállítására (robbanóanyagok és tárgyak szállítása - NT1), 7 osztály anyagainak szállítására (radioaktív anyagok szállítása - NT7), valamint a tartányos szállítási mód 2, (T2) 3, (T3), 4.1, 4.2, 4.3 (T4.1-4.3) ill. 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 (T5.1-9) áruosztályaira. (Pl.: tartányjárműben történő benzin vagy gázolaj szállításhoz az alapvizsga megszerzésén felül a tartányos 3. osztály szakosító vizsgára is szükség van).

Az ADR tanfolyamra való beiskolázás feltétele:

 • 8 általános iskolai végzettség,
 • legalább 20 éves életkor,
 • nem tartányos szállításnál legalább 2 éves „B” kategóriás, tartányos szállításnál legalább 2 éves „C” kategóriás vezetői engedély.

Nem beiskolázási feltétel, de a tevékenység végzéséhez a PAV II alkalmasság is kötelező.

 Az ADR tanfolyamra történő felvétel a beiskolázási feltételek megléte esetén a hallgató jelentkezésével (jelentkezési lap kitöltésével) történik.

 Tantárgyak:

 • Alaptanfolyam esetén:
  • ADR alapismeretek
  • ADR speciális ismeretek

ADR NT1 tanfolyam esetén:

  • Robbanóanyagok és tárgyak, valamint a szállítás speciális előírásai

ADR NT7 tanfolyam esetén:

  • Radioaktív anyagok, valamint a szállítás speciális előírásai

ADR T2 tanfolyam esetén:

  • Tartányos általános ismeretek
  • Tartányos speciális ismeretek 2 osztály
  • Tartányos vezetési gyakorlat

ADR T3 tanfolyam esetén:

  • Tartányos általános ismeretek
  • Tartányos speciális ismeretek 3 osztály
  • Tartányos vezetési gyakorlat

ADR T4.1-4.3 tanfolyam esetén:

  • Tartányos általános ismeretek
  • Tartányos speciális ismeretek 4.1, 4.2, 4.3 osztály
  • Tartányos vezetési gyakorlat

ADR T5.1 - 9 tanfolyam esetén:

  • Tartányos általános ismeretek
  • Tartányos speciális ismeretek 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 osztály
  • Tartányos vezetési gyakorlat

Hiányzások pótlása:

A tanfolyamról való hiányzás nem megengedett, hiányzás esetén előzetes egyeztetéssel pótfoglalkozásra 3 000 Ft/óra díj ellenében a hallgatónak képzőszerv lehetőséget biztosít.

A tanfolyam költségei:

 

Díj (alap)

Vizsga (alap)

Összesen

Díj (ismf.)

Vizsga (ismf)

Összesen

Alap (NT 2-9):

66 300 Ft

39 000 Ft

105 300 Ft

66 300 Ft

21 000 Ft

87 300 Ft

Nem tartányos 1. o.

29 400 Ft

19 500 Ft

48 900 Ft

29 400 Ft

10 500 Ft

39 900 Ft

Nem tartányos 7. o.

33 400 Ft

19 500 Ft

52 900 Ft

33 400 Ft

10 500 Ft

43 900 Ft

Tartányos 2. osztály

29 400 Ft

19 500 Ft

48 900 Ft

29 400 Ft

10 500 Ft

39 900 Ft

Tartányos 3. osztály

29 400 Ft

19 500 Ft

48 900 Ft

29 400 Ft

10 500 Ft

39 900 Ft

T4.1 - 4.3 osztály

33 400 Ft

19 500 Ft

52 900 Ft

33 400 Ft

10 500 Ft

43 900 Ft

T5.1, 6.1, 8, 9. oszt.

33 400 Ft

19 500 Ft

52 900 Ft

33 400 Ft

10 500 Ft

43 900 Ft

Tartányos vezetési gyak.:

 

 

25 000 Ft

 

 

 

ADR oktatási bizonyítvány kiállításának díja további:          4 600 Ft

A tanfolyam költségeit a hallgató a jelentkezést követően köteles megfizetni a képzőszerv részére, ezt követően válik jogosulttá a tanfolyamon való részvételre.

Felmentések:

A tanfolyam tárgyainak meghallgatása, ill. vizsgája alól felmentés nem adható.

Az oktatás helyszíne:

Az oktatás jellemzően Pécs, Bokor u. 21. sz. alatti oktatótermünkben zajlik, de 10 fő fölötti létszám együttes jelentkezése és igény esetén kihelyezetten a megrendelő telephelyén is történhet.

Következő tanfolyamunk kezdési időpontja:

Következő tanfolyamunk kezdési időpontja IDE kattintva megnézhető.

 

Tanfolyamainkkal kapcsolatos aktuális információkért kérem látogasson el "Aktuális" menünkbe is.

 

A tanfolyamra jelentkezési lap letölthető.

A 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 2. számú mellékletében előírt tájékoztató letölthető.

 

 Az ADR osztályai:

1 osztály: Robbanóanyagok és tárgyak

2 osztály: Gázok

3 osztály: Gyúlékony folyadékok

4.1 osztály: Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok, polimerizálódó anyagok és szilárd érzéketlenített robbanóanyagok

4.2 osztály: Öngyulladásra hajlamos anyagok

4.3 osztály: Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok

5.1 osztály: Gyújtóhatású anyagok

5.2 osztály: Szerves peroxidok

6.1 osztály: Mérgező anyagok

6.2 osztály: Fertőző anyagok

7 osztály: Radioaktív anyagok

8 osztály: Maró anyagok

9 osztály: Különböző veszélyes anyagok és tárgyak

 

Kapcsolódó tanfolyamaink:

Jelentkezzen tanfolyamainkra! - HIR ADR Iskola

Jelentkezés tanfolyamra

 

Kérjük, hogy amennyiben jelentkezni kíván valamely tanfolyamunkra, előzetes jelzésként töltse ki az alábbi űrlapot.
Lehetőség szerint az összes mezőben adja meg a kért adatokat (a *-gal jelölt mezők kitöltése nélkül nem lehet elküldeni az űrlapot), és küldés előtt ellenőrizze az adatok megfelelőségét. Köszönjük.

Kérem adja meg nevét!

Kérem adja meg e-mail címét!

Kérem adja meg telefonszámát!

Kérem, válassza ki a tanfolyam típusát!

Kérem adja meg hozzájárulását adatainak kezeléséhez!

Hallgatóink írták

 

A tanfolyam felépítése jól kigondolt, az előadássorozat végére kerek egésszé formálódik a tudásanyag, így az ADR használatának logikája elsajátításra kerül. Folyamatos visszakérdezések, tesztek segítenek azon "finomságok" rögzülésében, amelyek a napi használat során nem biztos, hogy előkerülnek, de a számonkérés során felmerülhetnek. Mindemellett baráti légkörben, de megfelelő figyelemmel zajlik az oktatás.

G. Gábor - Győr

 

Másodszor vagyok itt, most már felújítós Tanácsadóként ültem végig a tanfolyamot, ugyanabban a kedves "családias" légkörben, szép és nyugodt környezetben, ami először is megfogott. Ha lesz lehetőségem rá harmadszorra is idejövök majd. Komoly tudást, szakértelmet kaptam az iskola vezetőjétől és a téma kiváló szakértőjétől, aki sokat segített abban, hogy ezt a nehéz anyagot elsajátíthassam és hogy akadály nélkül túljussak az egyáltalán nem könnyű vizsgákon. Köszönök mindent!

K. Tamás - Székesfehérvár

 

További vélemények ...