GKI autóbuszvezetői továbbképző tanfolyam

Tanfolyam indító megbeszélést tartunk

2020. november 7-én szombaton 10.00 órai kezdettel

 Pécs, Bokor u. 21. sz. alatti oktatótermünkben.

Az elmúlt időszakban a távoktatásos (e-learning) GKI tanfolyamaink voltak a jellemzőek (lásd alább), de igény, és megfelelő létszámú jelentkezés esetén tantermi képzésünk is indul. Kérjük, a jelentkezéshez hozza magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját, vezetői engedélyét, amennyiben már volt GKI kártyáját és egy három hónapnál nem régebbi igazolványképet.

Ha tehergépkocsit, vagy autóbuszt vezet és még nincs, vagy már lejárt Gépjárművezetői Képesítési Igazolványa (GKI), várjuk megtisztelő jelentkezését a több mint 25 éves HIR ADR Iskolában (szaktanfolyamok 1994 óta) elérhetőségeinken.

 

IDE kattintva jelentkezhet GKI autóbuszvezetői továbbképző tanfolyamunkra

A GKI autóbuszvezetői továbbképző tanfolyam elvégezhető

Tantermi képzés

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint a D1; D1+E; D; D+E vezetői engedély kategóriákkal vezethető járművek vezetéséhez a járművezetőnek rendelkeznie kell szakmai alapképesítéssel vagy szakmai továbbképzési képesítéssel.

A szakmai képesítés megszerzése igazolható

 • „Gépjárművezetői képesítési igazolvány”-nyal (GKI),
 • vezetői engedéllyel, amelyen 95. sz. közösségi kód van feltüntetve,
 • Uniós tagállamban kiadott nemzeti bizonyítvánnyal, ill.
 • olyan vezetői engedéllyel, amelyben a 95. számú közösségi kód érvényességi ideje megegyezik a „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” érvényességi idejével.

GKI autóbuszvezetői továbbképzést szerezhetnek azok a gépjárművezetők, akik 2008. szeptember 9. előtt már „D” kategóriájú vagy „D1” alkategóriájú, továbbá „D1+E” és/vagy „D+E” kombinált kategóriájú vezetői engedéllyel rendelkeztek, illetve ha GKI alapképesítésüket 2008. szeptember 9. után szerezték meg, annak a dátumától számított öt éven belül kell a GKI továbbképzési képesítést megszerezniük.

A "Gépjárművezetői képesítési igazolvány" (GKI kártya) a kiállításától számított 5 évig érvényes, tehát a gépjárművezetőknek, amennyiben autóbuszvezetői tevékenységüket az érintett járműkategóriá(k)ban az alapképesítés megszerzése, vagy az utolsó továbbképzési képesítési vizsga letétele után öt év elteltével is folytatni kívánják, továbbképzési képesítési szaktanfolyamon, majd az azt követő vizsgán kell igazoltan részt venniük, illetve megfelelniük.

Mind a GKI szakmai alapképesítés, mind a GKI továbbképzési képesítés megszerzése alól mentesülnek azok a gépjárművezetők, akik kizárólag olyan járművet vezetnek:

 • amelynek maximális engedélyezett sebessége nem haladja meg a 45 km/órát,
 • amelyet a Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv, tűzoltóság tart üzemben,
 • amely műszaki-fejlesztési, javítási vagy karbantartási célból forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy olyan új vagy felújított jármű, amelyet még nem helyeztek forgalomba,
 • amelyet védelmi helyzetben vagy katasztrófa-elhárítás céljából használnak,
 • amelyet a vezetői engedély vagy az e rendeletben meghatározott szakmai képesítés megszerzésével összefüggésben végzett oktatás és vizsgáztatás céljából használnak,
 • amely személyes használatban van, és amellyel kereskedelmi célú személy- és áruszállítást (közúti közlekedési szolgáltatást) nem végeznek,
 • amellyel csak a járművet vezető munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítanak és a jármű vezetése nem tartozik a gépkocsivezető elsődleges feladatához.

A GKI autóbuszvezetői továbbképző tanfolyamra való beiskolázás feltétele:

 • 2008. szeptember 9. előtti „D” kategóriájú vagy „D1” alkategóriájú, továbbá „D1+E” és/vagy „D+E” kombinált kategóriájú vezetői engedély ill. „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” (GKI kártya).

A tanfolyamra történő felvétel a beiskolázási feltételek megléte esetén a hallgató jelentkezésével (jelentkezési lap kitöltésével) történik.

Kérjük, a jelentkezéshez hozza magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját, vezetői engedélyét és egy három hónapnál nem régebbi igazolványképet.

Tantárgyak:

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés,
 • Előírások alkalmazása,
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika,
 • Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen,

A GKI autóbuszvezetői továbbképző vizsga 

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés,
 • Előírások alkalmazása,
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika

tárgyakból írásbeli tesztből - számítógépes elméleti vizsga - áll (tantárgyanként 40 kérdés, megfelelés legalább 30 helyes válasz esetén).

Hiányzások pótlása:

A GKI tanfolyamról való hiányzás nem megengedett, hiányzás esetén előzetes egyeztetéssel pótfoglalkozásra 2 000 Ft/óra díj ellenében a hallgatónak képzőszervünk lehetőséget biztosít.

A GKI autóbuszvezetői továbbképző tanfolyam költségei:

 • 36 200 Ft tanfolyamdíj + 9 000 Ft vizsga

 A bizonyítvány (GKI kártya) kiállításának díja: 9 900 Ft

 A GKI tanfolyam költségeit a hallgató a jelentkezést követően köteles megfizetni a képzőszerv részére, ezt követően válik jogosulttá a tanfolyamon való részvételre.

 A vizsga díja:

A GKI vizsga díja a hatályos rendeletek szerint kerül megállapításra. Jelenleg a 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet szerint írásbeli teszt: 3 000 Ft/db.

Felmentések:

Egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól a vizsgatárgy(ak)nak megfelelő szakképesítés esetén külön kérelemre az ITM felmentést adhat.

Az oktatás helyszíne:

Az oktatás jellemzően Pécs, Bokor u. 21. sz. alatti oktatótermünkben zajlik, de 10 fő fölötti létszám együttes jelentkezése és igény esetén kihelyezetten a megrendelő telephelyén is történhet.

Távoktatás (e-learning)

A GKI E-learning egy korszerű képzési forma mindazoknak, akik időbeosztásukkal a hagyományos tantermi képzést – a személyes részvételt megkövetelő elméleti tanfolyamot – nehezen tudják összeegyeztetni.

Így tehát amennyiben

 • nem áll Öntől távol az informatika világa,
 • saját tempójában kíván a vizsgára felkészülni,
 • nem szeret kimozdulni otthonról, esetleg külföldön dolgozik,
 • nem akar hiányozni a munkahelyéről a kieső bérek miatt,

lehetősége van a GKI autóbuszvezetői továbbképző tanfolyamot távoktatásos formában (e-learning) elvégezni.

A képzés menete ez esetben:

 1. Jelentkezés a HIR ADR Iskolánál személyi igazolvánnyal, vezetői engedéllyel, lakcímkártyával és egy három hónapnál fiatalabb igazolvány képpel.
 2. Az adminisztráció rendezését követően e-mail-ben hozzáférést kap a tananyaghoz.
 3. Önálló felkészülés - a szükséges informatikai háttérről és internet elérésről a hallgatónak kell gondoskodnia.
 4. A vizsga előtt az előírt szimulátoros vezetés elvégzése.
 5. Vizsga.

Az e-learning képzés egy az Innovációs és Technológiai Minisztérium által elfogadott és jóváhagyott zárt rendszerű távoktatási képzési forma. A tananyag fejezetekből és gyakorló modulokból áll. Ahhoz, hogy a fejezet befejezését követően a következő fejezet anyagához jusson, sikeresen meg kell oldania a fejezet végén lévő tesztkérdéseket. Ha az összes tananyagoldal kötelező elemeit megjelenítette és sikeresen teljesítette a teszteket, - tehát minden oldal a tartalomjegyzékben minden oldal megkapja a teljesített státuszt jelentő zöld pipát - a tanfolyamot sikeresen elvégezte.

A program tanfolyam elvégzését követően az "éles" vizsgáig további gyakorlási lehetőséget biztosít.

A feltételek, tanfolyamdíjak, tantárgyak megegyeznek a tantermi képzésnél leírtakkal.

A GKI e-learning tanfolyam demója ITT megtekinthető.

Következő tanfolyamunk kezdési időpontja:

Következő tanfolyamunk kezdési időpontja IDE kattintva megnézhető.

 

Tanfolyamainkkal kapcsolatos aktuális információkért kérem látogasson el "Aktuális" menünkbe is.

 

A tanfolyamra jelentkezési lap letölthető.

A 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 2. számú mellékletében előírt tájékoztató letölthető.

 

Kapcsolódó tanfolyamaink: