GKI továbbképző tanfolyam - HIR ADR Iskola

Vizsga nélküli GKI autóbuszvezetői távoktatásos (e-learning) továbbképző

tanfolyamunkra

előzetes telefonos egyeztetést követően (20/9225-372) folyamatosan jelentkezhet.

Megszületett a várva várt szabályozás! Immár Magyarországon is lehetőség van a GKI kártyával már rendelkezőknek (továbbképzőknek) vizsga nélkül GKI kártyát szerezni!

Az aktuális szabályozás szerint lehetővé vált a GKI továbbképző szaktanfolyamok vizsga nélküli elvégzése. A képzésre képzési engedéllyel és akkreditált képzési programmal rendelkezünk, így már számítógépe előtt ülve HATÓSÁGI VIZSGA NÉLKÜL is meg tudja szerezni GKI kártyáját. Ha úgy gondolja, hogy az önálló felkészülés, az egyedi időbeosztás jobban fekszik Önnek, mint a tantermi előadások, jelentkezzen személyi igazolványávalvezetői engedélyévellakcímkártyájával, GKI kártyájával és egy három hónapnál nem régebbi igazolványképpel irodánkban. A papírmunka elvégzését követően hozzáférést kap a tananyaghoz (internet hozzáférés szükséges), amit átolvasva, megtanulva teljesítheti az előírt követelményeket és vizsga nélkül GKI kártyát szerezhet. A tanfolyam része egy öt órás szimulátoros gyakorlat is (3 óra vezetés, 2 óra figyelés), amit a vizsga előtt - egyedileg egyeztetett időpontban - teljesíteni kell.

A vizsga nélküli GKI továbbképző tanfolyamra történő jelentkezést optimálisan már a lejárati idő előtti hat hónapon belül megteheti, a kártya érvényessége a lejárattól lesz további öt évig meghosszabbítva (nem veszíti el azt az időt, amivel korábban jelentkezik).

A tanfolyam elvégzéséhez szükséges:

 • egy e-mail cím,
 • internet kapcsolat,
 • számítógép, és
 • alapfokú számítógépes ismeret (kattintani tudás).

A GKI e-learning tanfolyam demója ITT, a regisztráció menetének leírása ITT tekinthető meg.

A vizsga nélküli GKI továbbképző tanfolyamok esetén a vizsgadíj helyett a vizsgadíjakkal megegyező mértékű felügyeleti díjat kell fizetni a közlekedési hatóság részére. Az aktuális tanfolyamdíjainkról a tanfolyamok leírásánál ill. a tanfolyam díjak menüpontban tájékozódhat, a vizsga nélküli GKI autóbuszvezetői továbbképző tanfolyamunk díja kártyával, felügyeleti díjjal mindösszesen 134 900 Ft.

Ha szeretné megszerezni, megújítani Gépjárművezetői Képesítési Igazolványát (GKI kártya), keressen bennünket!

Várjuk megtisztelő jelentkezését a 2024-ben már 30 éves HIR ADR Iskolában (szaktanfolyamok 1994 óta) elérhetőségeinken.

Ne felejtse, tanfolyamaink elvégzése után nagyobb eséllyel indul versenybe a munkaerőpiacon, hiszen mind Magyarországon, mind Nyugat-Európában igény van a jól képzett sofőrökre.

GKI autóbuszvezetői távoktatásos (e-learning) továbbképző

tanfolyamunkra

előzetes telefonos egyeztetést követően (20/9225-372) folyamatosan jelentkezhet.

Számítógépe előtt ülve is fel tud készülni a GKI vizsgára. Ha úgy gondolja, hogy az önálló felkészülés, az egyedi időbeosztás jobban fekszik Önnek, mint a tantermi előadások, jelentkezzen személyi igazolványávalvezetői engedélyévellakcímkártyájával, amennyiben már volt GKI kártyájával és egy három hónapnál nem régebbi igazolványképpel irodánkban. A papírmunka elvégzését követően hozzáférést kap a tananyaghoz (internet hozzáférés szükséges), majd az anyag megtanulását követően tud vizsgázni valamelyik kijelölt vizsgaközpont (pl. 7630 Pécs, Hengermalom u. 2.) számítógépes termében. A tanfolyam része egy öt órás szimulátoros gyakorlat is (2 óra vezetés, 3 óra figyelés), amit a vizsga előtt - egyedileg egyeztetett időpontban - teljesíteni kell.

A GKI tanfolyamra történő jelentkezést optimálisan a vizsga előtt kb. 3 héttel célszerű megtenni, hogy legyen megfelelő felkészülési idő a vizsga ellőtt, és a tananyag átolvasását követően maradjon idő a tesztkérdések többszöri átismétlésére, gyakorlására is.

A tanfolyam elvégzéséhez szükséges:

 • egy e-mail cím,
 • internet kapcsolat,
 • számítógép, és
 • alapfokú számítógépes ismeret (kattintani tudás).

A GKI e-learning tanfolyam demója ITT, a regisztráció menetének leírása ITT tekinthető meg.

Ne hagyja az utolsó napokra GKI kártyájának megújítását!  Ha a lejárati idő előtti hat hónapon belül vizsgázik, a kártya érvényessége a lejárattól lesz további öt évig meghosszabbítva (nem veszíti el azt az időt, amivel korábban leteszi a vizsgát).

Ha szeretné megszerezni, megújítani Gépjárművezetői Képesítési Igazolványát (GKI kártya), keressen bennünket!

Várjuk megtisztelő jelentkezését a közel 30 éves HIR ADR Iskolában (szaktanfolyamok 1994 óta) elérhetőségeinken.

Ne felejtse, tanfolyamaink elvégzése után nagyobb eséllyel indul versenybe a munkaerőpiacon, hiszen mind Magyarországon, mind Nyugat-Európában igény van a jól képzett sofőrökre.

 

IDE kattintva, vagy a tanfolyam leírása alatti űrlap kitöltésével jelentkezhet GKI autóbuszvezetői továbbképző tanfolyamunkra. 

A GKI autóbuszvezetői továbbképző tanfolyam elvégezhető

Tantermi képzés

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint a D1; D1+E; D; D+E vezetői engedély kategóriákkal vezethető járművek vezetéséhez a járművezetőnek rendelkeznie kell szakmai alapképesítéssel vagy szakmai továbbképzési képesítéssel.

A szakmai képesítés megszerzése igazolható

 • „Gépjárművezetői képesítési igazolvány”-nyal (GKI),
 • vezetői engedéllyel, amelyen 95. sz. közösségi kód van feltüntetve,
 • Uniós tagállamban kiadott nemzeti bizonyítvánnyal, ill.
 • olyan vezetői engedéllyel, amelyben a 95. számú közösségi kód érvényességi ideje megegyezik a „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” érvényességi idejével.

GKI autóbuszvezetői továbbképzést szerezhetnek azok a gépjárművezetők, akik 2008. szeptember 9. előtt már „D” kategóriájú vagy „D1” alkategóriájú, továbbá „D1+E” és/vagy „D+E” kombinált kategóriájú vezetői engedéllyel rendelkeztek, illetve ha GKI alapképesítésüket 2008. szeptember 9. után szerezték meg, annak a dátumától számított öt éven belül kell a GKI továbbképzési képesítést megszerezniük.

A "Gépjárművezetői képesítési igazolvány" (GKI kártya) a kiállításától számított 5 évig érvényes, tehát a gépjárművezetőknek, amennyiben autóbuszvezetői tevékenységüket az érintett járműkategóriá(k)ban az alapképesítés megszerzése, vagy az utolsó továbbképzési képesítési vizsga letétele után öt év elteltével is folytatni kívánják, továbbképzési képesítési szaktanfolyamon, majd az azt követő vizsgán kell igazoltan részt venniük, illetve megfelelniük.

Mind a GKI szakmai alapképesítés, mind a GKI továbbképzési képesítés megszerzése alól mentesülnek azok a gépjárművezetők, akik kizárólag olyan járművet vezetnek:

 • amelynek maximális engedélyezett sebessége nem haladja meg a 45 km/órát,
 • amelyet a Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv, tűzoltóság tart üzemben,
 • amely műszaki-fejlesztési, javítási vagy karbantartási célból forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy olyan új vagy felújított jármű, amelyet még nem helyeztek forgalomba,
 • amelyet védelmi helyzetben vagy katasztrófa-elhárítás céljából használnak,
 • amelyet a vezetői engedély vagy az e rendeletben meghatározott szakmai képesítés megszerzésével összefüggésben végzett oktatás és vizsgáztatás céljából használnak,
 • amely személyes használatban van, és amellyel kereskedelmi célú személy- és áruszállítást (közúti közlekedési szolgáltatást) nem végeznek,
 • amellyel csak a járművet vezető munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítanak és a jármű vezetése nem tartozik a gépkocsivezető elsődleges feladatához.

A GKI autóbuszvezetői továbbképző tanfolyamra való beiskolázás feltétele:

 • 2008. szeptember 9. előtti „D” kategóriájú vagy „D1” alkategóriájú, továbbá „D1+E” és/vagy „D+E” kombinált kategóriájú vezetői engedély ill. „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” (GKI kártya).

A tanfolyamra történő felvétel a beiskolázási feltételek megléte esetén a hallgató jelentkezésével (jelentkezési lap kitöltésével) történik.

Kérjük, a jelentkezéshez hozza magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját, vezetői engedélyét és egy három hónapnál nem régebbi igazolványképet.

Tantárgyak:

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés,
 • Előírások alkalmazása,
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika,
 • Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen,

A GKI autóbuszvezetői továbbképző vizsga 

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés,
 • Előírások alkalmazása,
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika

tárgyakból írásbeli tesztből - számítógépes elméleti vizsga - áll (tantárgyanként 40 kérdés, megfelelés legalább 30 helyes válasz esetén).

Hiányzások pótlása:

A GKI tanfolyamról való hiányzás nem megengedett, hiányzás esetén előzetes egyeztetéssel pótfoglalkozásra 3 000 Ft/óra díj ellenében a hallgatónak képzőszervünk lehetőséget biztosít.

A GKI autóbuszvezetői továbbképző tanfolyam költségei

vizsgával záruló tanfolyam esetén:

 • 78 600 Ft tanfolyamdíj + 31 500 Ft vizsga

hatósági vizsga nélküli tanfolyam esetén:

 • 88 600 Ft tanfolyamdíj + 31 500 Ft felügyeleti díj

 A bizonyítvány (GKI kártya) kiállításának díja: 14 800 Ft

 A GKI tanfolyam költségeit a hallgató a jelentkezést követően köteles megfizetni a képzőszerv részére, ezt követően válik jogosulttá a tanfolyamon való részvételre.

 A vizsga díja:

A GKI vizsga díja a hatályos rendeletek szerint kerül megállapításra. 2024. február 3-tól a számítógépes elméleti vizsga: 10 500 Ft/db.

Felmentések:

Egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól a vizsgatárgy(ak)nak megfelelő szakképesítés esetén külön kérelemre a KAV felmentést adhat.

Az oktatás helyszíne:

Az oktatás jellemzően Pécs, Bokor u. 21. sz. alatti oktatótermünkben zajlik, de 10 fő fölötti létszám együttes jelentkezése és igény esetén kihelyezetten a megrendelő telephelyén is történhet.

Távoktatás (e-learning)

A GKI E-learning egy korszerű képzési forma mindazoknak, akik időbeosztásukkal a hagyományos tantermi képzést – a személyes részvételt megkövetelő elméleti tanfolyamot – nehezen tudják összeegyeztetni.

Így tehát amennyiben

 • nem áll Öntől távol az informatika világa,
 • saját tempójában kíván a vizsgára felkészülni,
 • nem szeret kimozdulni otthonról, esetleg külföldön dolgozik,
 • nem akar hiányozni a munkahelyéről a kieső bérek miatt,

lehetősége van a GKI autóbuszvezetői továbbképző tanfolyamot távoktatásos formában (e-learning) elvégezni.

A képzés menete ez esetben:

 1. Jelentkezés a HIR ADR Iskolánál személyi igazolvánnyal, vezetői engedéllyel, lakcímkártyával és egy három hónapnál fiatalabb igazolvány képpel.
 2. Az adminisztráció rendezését követően e-mail-ben hozzáférést kap a tananyaghoz.
 3. Önálló felkészülés - a szükséges informatikai háttérről és internet elérésről a hallgatónak kell gondoskodnia.
 4. A vizsga előtt az előírt szimulátoros vezetés elvégzése.
 5. Vizsga.

Az e-learning képzés egy elfogadott és jóváhagyott zárt rendszerű távoktatási képzési forma. A tananyag fejezetekből és gyakorló modulokból áll. Ahhoz, hogy a fejezet befejezését követően a következő fejezet anyagához jusson, sikeresen meg kell oldania a fejezet végén lévő tesztkérdéseket. Ha az összes tananyagoldal kötelező elemeit megjelenítette és sikeresen teljesítette a teszteket, - tehát minden oldal a tartalomjegyzékben minden oldal megkapja a teljesített státuszt jelentő zöld pipát - a tanfolyamot sikeresen elvégezte.

A program tanfolyam elvégzését követően az "éles" vizsgáig további gyakorlási lehetőséget biztosít.

A feltételek, tanfolyamdíjak, tantárgyak megegyeznek a tantermi képzésnél leírtakkal.

A GKI e-learning tanfolyam demója ITT megtekinthető.

Következő tanfolyamunk kezdési időpontja:

Következő tanfolyamunk kezdési időpontja IDE kattintva megnézhető.

 

Tanfolyamainkkal kapcsolatos aktuális információkért kérem látogasson el "Aktuális" menünkbe is.

 

A tanfolyamra jelentkezési lap letölthető.

A 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 2. számú mellékletében előírt tájékoztató letölthető.

 

Kapcsolódó tanfolyamaink:

 

 

Jelentkezzen tanfolyamainkra! - HIR ADR Iskola

Jelentkezés tanfolyamra

 

Kérjük, hogy amennyiben jelentkezni kíván valamely tanfolyamunkra, előzetes jelzésként töltse ki az alábbi űrlapot.
Lehetőség szerint az összes mezőben adja meg a kért adatokat (a *-gal jelölt mezők kitöltése nélkül nem lehet elküldeni az űrlapot), és küldés előtt ellenőrizze az adatok megfelelőségét. Köszönjük.

Kérem adja meg nevét!

Kérem adja meg e-mail címét!

Kérem adja meg telefonszámát!

Kérem, válassza ki a tanfolyam típusát!

Kérem adja meg hozzájárulását adatainak kezeléséhez!

Hallgatóink írták

 

A tanfolyam felépítése jól kigondolt, az előadássorozat végére kerek egésszé formálódik a tudásanyag, így az ADR használatának logikája elsajátításra kerül. Folyamatos visszakérdezések, tesztek segítenek azon "finomságok" rögzülésében, amelyek a napi használat során nem biztos, hogy előkerülnek, de a számonkérés során felmerülhetnek. Mindemellett baráti légkörben, de megfelelő figyelemmel zajlik az oktatás.

G. Gábor - Győr

 

Másodszor vagyok itt, most már felújítós Tanácsadóként ültem végig a tanfolyamot, ugyanabban a kedves "családias" légkörben, szép és nyugodt környezetben, ami először is megfogott. Ha lesz lehetőségem rá harmadszorra is idejövök majd. Komoly tudást, szakértelmet kaptam az iskola vezetőjétől és a téma kiváló szakértőjétől, aki sokat segített abban, hogy ezt a nehéz anyagot elsajátíthassam és hogy akadály nélkül túljussak az egyáltalán nem könnyű vizsgákon. Köszönök mindent!

K. Tamás - Székesfehérvár

 

További vélemények ...