Szakmai irányító tanfolyam - HIR ADR Iskola

Autóbuszos személyszállító vállalkozói (szakmai irányítói) távoktatásos (e-learning) alap és továbbképző

tanfolyamainkra

folyamatosan jelentkezhet az ország bármely pontjáról.

Számítógépe előtt ülve is fel tud készülni a szakmai irányítói vizsgákra. Ha úgy gondolja, hogy az önálló felkészülés, az egyedi időbeosztás jobban fekszik Önnek, mint a tantermi előadások, keressen bennünket. A jelentkezéshez szükség lesz személyi igazolványára és lakcímkártyájára, ezek másolatát juttassa el hozzánk (személyesen, vagy e-mailben). A papírmunka elvégzését követően hozzáférést kap a tananyaghoz (internet hozzáférés szükséges), majd az anyag megtanulását követően tud vizsgázni az ország bármelyik vizsgaközpontjában.

A szakmai irányítói tanfolyamra történő jelentkezést optimálisan a vizsga előtt 3 - 4 héttel célszerű megtenni, hogy legyen megfelelő felkészülési idő a vizsga ellőtt, és a tananyag átolvasását követően maradjon idő a gyakorlására is.

A tanfolyam elvégzéséhez szükséges:

 • egy e-mail cím,
 • internet kapcsolat,
 • számítógép, és
 • alapfokú számítógépes ismeret (kattintani tudás).

Az autóbuszos személyszállító vállalkozói képzés demó változata ITT megtekinthető.

A tanfolyam költségei:

 • alaptanfolyam: 139 800 Ft + 84 500 Ft vizsga
 • továbbképzés: 111 800 Ft + 64 500 Ft vizsga

A bizonyítvány kiállításának díja: 4 600 Ft

Lehetséges vizsgahelyszínek:

 • 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/a.
 • 7400 Kaposvár, Vásártéri u. 2.
 • 4400 Nyíregyháza, Törzs u. 108.
 • 1195 Budapest, Vas Gereben u. 2-4.
 • 2600 Vác, Arató u. 20. 9028 Győr, Tatai u. 3.
 • 4024 Debrecen, Széchenyi u. 46/B.
 • 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7.

Várjuk megtisztelő jelentkezését a közel 30 éves HIR ADR Iskolában (szaktanfolyamok 1994 óta)!

Ha szeretné megfelelő tudással irányítani vállalkozását, vagy csak szeretne megfelelni a jogszabályi előírásnak, keressen bennünket elérhetőségeinken.

Szakmai irányító (személyszállító, autóbuszvezetői vállalkozói) tantermi

tanfolyamunk legalább 12 fő előzetes jelentkezése esetén indul.

Aktuális változások:

2019. július 1-ével hatályba léptek az autóbuszos személyszállító vállalkozó szakmai irányítói alap- és továbbképzések módosított tantervi és vizsgakövetelményei. A legfontosabb változás, hogy az érintett szaktanfolyami képzéseket lezáró vizsgák során az írásbeli tesztlapos vizsgatárgyakat felváltják a számítógépes elméleti vizsgák. Ennek megfelelően az autóbuszos személyszállító képzéseken a 5 írásbeli tesztlapos vizsgatárgy helyett az eddigiekkel megegyező témakörökből 5 db, egyenként 20-20 kérdéses számítógépes elméleti vizsgát kell majd tenni a vizsgázóknak. A szóbeli és az esettanulmány vizsgák esetén a számonkérés módja nem változik.

A jelzett időponttól vizsgákat csak az alábbi vizsgahelyszíneken lehet tartani:

 • 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/a.
 • 7400 Kaposvár, Vásártéri u. 2.
 • 4400 Nyíregyháza, Törzs u. 108.
 • 1195 Budapest, Vas Gereben u. 2-4.
 • 2600 Vác, Arató u. 20. 9028 Győr, Tatai u. 3.
 • 4024 Debrecen, Széchenyi u. 46/B.
 • 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7.

 

IDE kattintva, vagy a tanfolyam leírása alatti űrlap kitöltésével jelentkezhet személyszállító, autóbuszvezetői szakmai irányítói tanfolyamunkra

 

A közlekedési hatóság a közúti személyszállítási engedélyt, továbbá az ahhoz tartozó engedélykivonatokat a gazdálkodó szervezet kérelmére adja ki abban az esetben, ha a kérelmező megfelel a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletben és az 1071/2009/EK rendeletben foglalt feltételeknek (jó hírnév, szakmai alkalmasság, megfelelő pénzügyi helyzet).

A szakmai irányító abban az esetben felel meg a szakmai alkalmasság követelményének, ha részt vesz a közlekedési hatóság által e célra engedélyezett tanfolyami képzésen, és a képzést követően eredményes írásbeli és szóbeli vizsgát tesz.

Szakmai irányítói képesítést szaktanfolyami képzés nélkül szerezhet az a személy, aki hitelt érdemlően bizonyítja, hogy 2009. december hó 4. napját megelőzően folyamatosan tíz éven keresztül szakirányú szakmai vezető beosztásban dolgozott közúti közlekedési szolgáltatási tevékenységet végző, Magyarország területén székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetnél.

A szakmai irányítók részére meghatározott időszakonként továbbképzést kell szervezni, melynek célja a szabályozásban időközben bekövetkezett változások megismertetése. A továbbképzést követő vizsgáztatást a közlekedési hatóság végzi, aki sikeres vizsga esetén a vizsgázó részére továbbképzési igazolást ad ki. A szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány tíz év eltelte után csak - a tíz évnél nem régebben kiállított - továbbképzési igazolással együtt érvényes.

A gazdálkodó szervezet szakmai irányítására kijelölt személy általában csak egyetlen gazdálkodó szervezetnél láthat el szakmai irányítói tevékenységet, Abban az esetben lehet valaki egynél több gazdálkodó szervezetnél szakmai irányító, ha a gazdálkodó szervezeteknek a székhelye és minden olyan telephelye, amelyre a kijelölt személy tevékenysége kiterjed, azonos település közigazgatási területén van. A kijelölt személy ilyen esetben is csak legfeljebb két gazdálkodó szervezetnél és összesen legfeljebb ötven jármű tekintetében lehet szakmai irányító.

Képesítések fajtái:

 • alap

Ilyen képesítést kell szereznie annak a személynek, aki olyan gazdálkodó szervezetnél kíván szakmai irányítóként működni, amelyik belföldi vagy nemzetközi közúti személyszállítást (autóbusz) is kíván végezni, és eddig ilyen képesítése még nem volt.

 • továbbképzés

Ilyen képesítést kell szereznie annak a személynek, aki olyan gazdálkodó szervezetnél kíván szakmai irányítóként működni, amelyik belföldi vagy nemzetközi közúti személyszállítást (autóbusz) is kíván végezni, és jelenlegi bizonyítványát 10 évvel ezelőtt szerezte.

A képzés a szakmai irányítók bizonyítványának megszerzésére irányul.

A tanfolyamra való beiskolázás feltétele:

 • a vonatkozó jogszabály beiskolázási feltételt nem határoz meg.

A tanfolyamra történő felvétel a beiskolázási feltételek megléte esetén a hallgató jelentkezésével (jelentkezési lap kitöltésével) történik.

Tantárgyak autóbuszos személyszállító szakmai irányító tanfolyam esetén:

 • Jogi ismeretek,
 • Gazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek,
 • Munkaügyi ismeretek,
 • Személyszállítási ismeretek,
 • Jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek,
 • A közúti közlekedési szolgáltatáshoz kapcsolódó környezetvédelmi ismeretek,
 • Vezetői tréning, felkészülés az írásbeli vizsgákra (esettanulmány).

A vizsga tárgyanként írásbeli tesztből, esettanulmány megoldásából, valamint tárgyanként szóbeli vizsgából áll.

A továbbképzést követő vizsgán a vizsgázónak szóbeli vizsgát nem kell tennie.

Hiányzások pótlása:

A tanfolyamról való hiányzás nem megengedett, hiányzás esetén előzetes egyeztetéssel pótfoglalkozásra 2 000 Ft/óra díj ellenében a hallgatónak képzőszerv lehetőséget biztosít.

A tanfolyam költségei:

 • alaptanfolyam: 139 800 Ft + 84 500 Ft vizsga
 • továbbképzés: 111 800 Ft + 64 500 Ft vizsga

A bizonyítvány kiállításának díja: 4 600 Ft

A vizsga díja a vizsga időpontjában hatályos rendelet szerint kerül megállapításra. 2024. február 3-tól 10 500 Ft/számítógépes elméleti vizsga, 4 000 Ft/szóbeli vizsga, 12 000 Ft/esettanulmány.

A tanfolyam költségeit a hallgató a jelentkezést követően köteles megfizetni a képzőszerv részére, ezt követően válik jogosulttá a tanfolyamon való részvételre.

Felmentések:

Mentesül az adott tárgyi (rész)vizsga alól az, aki a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1 sz. mellékletében megadott végzettséggel rendelkezik.

Az oktatás helyszíne:

Az oktatás jellemzően Pécs, Bokor u. 21. sz. alatti oktatótermünkben zajlik, de 10 fő fölötti létszám együttes jelentkezése és igény esetén kihelyezetten a megrendelő telephelyén is történhet.

Következő tanfolyamunk kezdési időpontja:

Következő tanfolyamunk kezdési időpontja IDE kattintva megnézhető.

 

Tanfolyamainkkal kapcsolatos aktuális információkért kérem látogasson el "Aktuális" menünkbe is.

 

 A tanfolyamra jelentkezési lap letölthető.

A 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 2. számú mellékletében előírt tájékoztató letölthető.

Kapcsolódó tanfolyamaink:

Jelentkezzen tanfolyamainkra! - HIR ADR Iskola

Jelentkezés tanfolyamra

 

Kérjük, hogy amennyiben jelentkezni kíván valamely tanfolyamunkra, előzetes jelzésként töltse ki az alábbi űrlapot.
Lehetőség szerint az összes mezőben adja meg a kért adatokat (a *-gal jelölt mezők kitöltése nélkül nem lehet elküldeni az űrlapot), és küldés előtt ellenőrizze az adatok megfelelőségét. Köszönjük.

Kérem adja meg nevét!

Kérem adja meg e-mail címét!

Kérem adja meg telefonszámát!

Kérem, válassza ki a tanfolyam típusát!

Kérem adja meg hozzájárulását adatainak kezeléséhez!

Hallgatóink írták

 

A tanfolyam felépítése jól kigondolt, az előadássorozat végére kerek egésszé formálódik a tudásanyag, így az ADR használatának logikája elsajátításra kerül. Folyamatos visszakérdezések, tesztek segítenek azon "finomságok" rögzülésében, amelyek a napi használat során nem biztos, hogy előkerülnek, de a számonkérés során felmerülhetnek. Mindemellett baráti légkörben, de megfelelő figyelemmel zajlik az oktatás.

G. Gábor - Győr

 

Másodszor vagyok itt, most már felújítós Tanácsadóként ültem végig a tanfolyamot, ugyanabban a kedves "családias" légkörben, szép és nyugodt környezetben, ami először is megfogott. Ha lesz lehetőségem rá harmadszorra is idejövök majd. Komoly tudást, szakértelmet kaptam az iskola vezetőjétől és a téma kiváló szakértőjétől, aki sokat segített abban, hogy ezt a nehéz anyagot elsajátíthassam és hogy akadály nélkül túljussak az egyáltalán nem könnyű vizsgákon. Köszönök mindent!

K. Tamás - Székesfehérvár

 

További vélemények ...