Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó tanfolyam - HIR ADR Iskola

Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó (ADR)

tanfolyamot indítunk (MÁR ELŐADÁS IS LESZ!!!)

2024. október 29-én kedden 9.00 órai kezdettel

 Pécs, Bokor u. 21. sz. alatti oktatótermünkben.

A tanfolyamra jelentkezni 2024. október 21. hétfő 17:00 óráig lehet elérhetőségeinken. Kérjük, hogy a tanfolyamra hozza magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját, valamint legmagasabb iskolai végzettségének és a veszélyes áru szállítással kapcsolatos tevékenységének idejéről szóló igazolását.

A tanfolyam tervezett előadásnapjai: 2024. október 29 (kedd), október 30. (szerda), november 5. (kedd), november 6. (szerda), november 12. (kedd), november 13. (szerda), november 14. (csütörtök - 1 osztály), november 19. (kedd), november 20. (szerda), november 26. (kedd), a vizsga időpontja a vizsgaközpont új szabályozása miatt egyedi egyeztetéssel a tanfolyam utolsó előadását követően kerül meghatározásra (tervezett időpont: 2024. november 29. (péntek)).

Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó ismeretfelújító (ADR, RID, ADN)

tanfolyamot indítunk (MÁR ELŐADÁS IS LESZ!!!)

2024. november 12-én kedden 9.00 órai kezdettel

 Pécs, Bokor u. 21. sz. alatti oktatótermünkben.

A tanfolyamra jelentkezni 2024. november 4. hétfő 17:00 óráig lehet elérhetőségeinken. Kérjük, hogy a jelentkezéshez hozza magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját, valamint a vizsga időpontjában még érvényes veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó bizonyítványát.

A tervezett előadásnapok: 2024. november 12. (kedd), november 13. (szerda) és november 14. (csütörtök - 1 osztály), a vizsga időpontja a vizsgaközpont új szabályozása miatt egyedi egyeztetéssel a tanfolyam utolsó előadását követően kerül meghatározásra (tervezett időpont: 2024. november 29. (péntek)).

Természetesen az ismeretfelújító biztonsági tanácsadóknak is lehetőséget biztosítunk az alaptanfolyam bármely (vagy akár minden) előadásán való részvételre.

Ne hagyja az utolsó napokra veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói bizonyítványának megújítását!  Ha a lejárati idő előtti egy éven belül vizsgázik, a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói bizonyítványának érvényessége a lejárattól lesz további öt évig meghosszabbítva (nem veszíti el azt az időt, amivel korábban leteszi a vizsgát). Ugyanakkor, ha a bizonyítványa lejár, úgy már nem lesz ismeretfelújító, így esettanulmányt kell megoldania, szóbeli vizsgát kell tennie és a költségei is nőnek.

Tehát ha egy éven belül lejár veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói bizonyítványa, szeretné átismételni a veszélyes áru szállítás szabályrendszerét, ha naprakész ADR (RID, ADN) ismeretekre vágyik, várjuk tanfolyamunkon.

Várjuk megtisztelő jelentkezését a 2024-ben már 30 éves HIR ADR Iskolában (szaktanfolyamok 1994 óta).

 

IDE kattintva, vagy a tanfolyam leírása alatti űrlap kitöltésével jelentkezhet veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó tanfolyamunkra.

Az alapképzés során a hallgatók megismerik a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos előírásokat, megszerzik a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó munkájának ellátásához szükséges ismereteket, majd azokat az ismeretfelújító képzés során elmélyítik, aktualizálják, kiegészítik az időközben bekövetkezett változásokkal. Az ismeretek gyakorlati alkalmazásával hallgatóink képesek lesznek elősegíteni, hogy az őket foglalkoztató vállalkozás a veszélyes áru szállításával kapcsolatos tevékenységét az előírásoknak megfelelően és a lehető legbiztonságosabban végezze.

Azoknak a hallgatóknak, akik először találkoznak a veszélyes áru szállítói biztonsági tanácsadói képzéssel, alaptanfolyamon kell részt venniük. Akik már elvégezték a tanfolyamot, de bizonyítványuk érvényessége közeledik a lejáratához, ismeretfelújító tanfolyam elvégzését írja elő a vonatkozó jogszabály. (Ismeretfelújító vizsga a bizonyítvány lejáratát megelőző egy évben tehető, a bizonyítványnak a vizsga időpontjában még érvényesnek kell lennie). Amennyiben az érvényes tanácsadói bizonyítvánnyal rendelkező kolléga szeretné kiterjeszteni bizonyítványát más anyagcsoportokra, osztályokra, illetve más alágazatokra (RID - vasút, ADN - belvíz), szakosító tanfolyamon kell részt vennie.

Alaptanfolyam

A 25/2014 (IV.30) NFM rendelet előírásai szerint minden vállalkozás, amely veszélyes áruk közúti, vasúti és/vagy belvízi szállításával kapcsolatos tevékenységet folytat, köteles veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót foglalkoztatni. Ha tehát vállalkozása olyan mennyiségben csomagol / felad / szállít, vagy fuvaroz veszélyes árut, hogy a szállító gépkocsit az ADR előírásai szerint narancssárga veszélyt jelző táblával kell megjelölni, szükség lesz veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó végzettségű szakember alkalmazására.

A tanácsadó feladata annak elősegítése, hogy a vállalkozás a veszélyes áru szállításával kapcsolatos tevékenységét az előírásoknak megfelelően és a lehető legbiztonságosabban végezze,

 • figyelemmel kíséri, hogy a vállalkozásnál betartják-e a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokat;
 • tanácsot ad a vállalkozás számára a veszélyes áruk szállítását és az áruk szállításra való előkészítését illetően;
 • éves jelentést készít a vállalkozás vezetői, szükség esetén az illetékes hatóság számára a vállalkozás veszélyes áruk szállításával kapcsolatos tevékenységéről;
 • figyelemmel kíséri a vállalkozás érintett tevékenységére vonatkozóan a következő feladatok végrehajtását és az ezzel kapcsolatos eljárásokat, stb.

 A tanfolyamra való beiskolázás feltétele:

 • felsőfokú végzettség és legalább 2 év veszélyes áru szállításával kapcsolatos tevékenység, vagy
 • középfokú végzettség és legalább 5 év veszélyes áru szállításával kapcsolatos tevékenység, vagy az
 • ADN-nel, ADR-rel, vagy RID-del kapcsolatos hatósági feladatkör.

A 7 osztályra (radioaktív anyagokra) vonatkozó képzés esetén a fentieken túlmenően legalább alap fokozatú sugárvédelmi képzettség igazolása is szükséges.

A tanfolyamra történő felvétel a beiskolázási feltételek megléte esetén a hallgató jelentkezésével (jelentkezési lap kitöltésével) történik.

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó bizonyítvány a sikeres vizsgától számított 5 évig érvényes, a lejáratot megelőző évben ismeretfelújító tanfolyammal, illetve vizsgával érvényessége további 5 évvel meghosszabbítható.

Tantárgyak:

 • Általános ismeretek,
 • Az egyes közlekedési alágazatok jellemzői,
 • Osztályos (speciális ismeretek,
 • Esettanulmányok.

Hiányzások pótlása:

A tanfolyamról való hiányzás nem megengedett, hiányzás esetén előzetes egyeztetéssel pótfoglalkozásra 2 000 Ft/óra díj ellenében a hallgatónak képzőszerv lehetőséget biztosít.

A tanfolyam költségei:

csak 1 osztály 210 300 Ft + 44 000 Ft vizsga
csak 2 osztály 210 300 Ft + 44 000 Ft vizsga
csak 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 és 9 osztály 210 300 Ft + 44 000 Ft vizsga
csak UN 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 és 3475 sz. anyagok 210 300 Ft + 44 000 Ft vizsga
   
a fenti 2 anyagcsoport együtt 224 300 Ft + 52 000 Ft vizsga
a fenti 3 anyagcsoport együtt 239 300 Ft + 60 000 Ft vizsga

A bizonyítvány kiállításának díja: 4 600 Ft

A vizsga díja a vizsga időpontjában hatályos rendelet szerint kerül megállapításra.

A tanfolyam költségeit a hallgató a jelentkezést követően köteles megfizetni a képzőszerv részére, ezt követően válik jogosulttá a tanfolyamon való részvételre.

Ismeretfelújító tanfolyam:

Ahogy az előzőekben már írtuk, a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó bizonyítvány a sikeres vizsgától számított 5 évig érvényes. A bizonyítvány lejáratát megelőző évben lehet ismeretfelújító tanfolyammal, illetve vizsgával a bizonyítvány érvényességét további 5 évvel meghosszabbítani.

Ismeretfelújító vizsga a bizonyítvány lejáratát megelőző egy évben tehető, a bizonyítványnak a vizsga időpontjában még érvényesnek kell lennie. A tanácsadónak az ismeretfelújító vizsgán csak tesztlapokat kell kitölteni, az esettanulmány kitöltése és a szóbeli vizsga alól mentesül.

Mivel a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók általában csak az ADR egy szűkebb területén tevékenykednek, a vizsga előtt indokolt lehet az ADR alaposabb átismétlése. Képzőszervünk ezért lehetőséget biztosít arra, hogy az új kollégák részére induló általában tíz napos tanfolyamunkon az eredeti tanfolyamdíjnál jóval kedvezőbb díjért az ismeretfelújító kolléga is részt vegyen. A képzés költsége ez esetben: 104 000 Ft + 8 000 Ft/tesztlap (minimum 35 000 Ft) vizsgadíj.

Amennyiben az ismeretfelújítós kolléga ADR ismeretei nem igénylik a teljes átismétlést, természetesen arra is lehetőség van, hogy csak az ismeretfelújítóknak kötelezően előírt 2 napos tanfolyamon vegyen részt. Az ismeretfelújító tanfolyam költsége ez esetben: 49 000 Ft + 8 000 Ft/tesztlap (minimum 35 000 Ft) vizsgadíj. 7 osztály anyagainak szállítására vonatkozó, RID, illetve ADN alosztályra vonatkozó ismeretfelújító képzés esetén a tanfolyamdíj további 12 400 Ft / képzés. 

Szakosító tanfolyam:

Amennyiben szeretni meglévő tanácsadói bizonyítványát más áruosztályokra, vagy más szállítási alágazatra kiegészíteni, szakosító tanfolyamon kell részt vennie. Vasúti és belvízi veszélyes áru szállításban, fuvarozásában közreműködő vállalkozásoknak esetenként szüksége lehet olyan tanácsadó(k)ra, akik a közúti (ADR) szállítási mód előírásai mellett a vasúti (RID), illetve a belvízi (ADN) előírásokkal is tisztában vannak. A szakosító tanfolyamon való részvétel beiskolázási feltétele az ADR (közút) közlekedési ágazatra vonatkozó képesítés megléte.

A tanácsadónak a kiterjesztő vizsgán a következő vizsgatárgyakból kell vizsgát tennie:

 • adott közlekedési alágazaton belüli árucsoportra történő kiterjesztés esetén speciális ismeretek tesztvizsga az árucsoportra, új árucsoportra vonatkozó esettanulmány és szóbeli vizsga az adott közlekedési alágazatra,
 • új közlekedési alágazatra történő kiterjesztés esetén speciális ismeretek tesztvizsga az új közlekedési alágazatra, a kiterjesztendő bizonyítványban szereplő árucsoportra vonatkozó esettanulmány és szóbeli vizsga az új közlekedési alágazatra.”

A tanfolyam díja egy anyagcsoportra (osztályra) történő kiterjesztés esetén 38 400 Ft + vizsga, alágazatra (RID, ADN) történő kiterjesztés esetén 59 400 Ft + vizsga.

Felmentések:

A tanfolyam tárgyainak meghallgatása, ill. vizsgája alól felmentés nem adható.

Az oktatás helyszíne:

Az oktatás jellemzően Pécs, Bokor u. 21. sz. alatti oktatótermünkben zajlik, de 10 fő fölötti létszám együttes jelentkezése és igény esetén kihelyezetten a megrendelő telephelyén is történhet.

Következő tanfolyamunk kezdési időpontja:

Következő tanfolyamunk kezdési időpontja IDE kattintva megnézhető.

 

Tanfolyamainkkal kapcsolatos aktuális információkért kérem látogasson el "Aktuális" menünkbe is.

 

A tanfolyamra jelentkezési lap letölthető.

A tanfolyamhoz gyakorlat igazolása letölthető.

A 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 2. számú mellékletében előírt tájékoztató letölthető.

Az ADR osztályai:

1 osztály: Robbanóanyagok és tárgyak

2 osztály: Gázok

3 osztály: Gyúlékony folyadékok

4.1 osztály: Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és szilárd érzéketlenített robbanóanyagok

4.2 osztály: Öngyulladásra hajlamos anyagok

4.3 osztály: Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok

5.1 osztály: Gyújtóhatású anyagok

5.2 osztály: Szerves peroxidok

6.1 osztály: Mérgező anyagok

6.2 osztály: Fertőző anyagok

7 osztály: Radioaktív anyagok

8 osztály: Maró anyagok

9 osztály: Különböző veszélyes anyagok és tárgyak

 

Kapcsolódó tanfolyamaink:

Jelentkezzen tanfolyamainkra! - HIR ADR Iskola

Jelentkezés tanfolyamra

 

Kérjük, hogy amennyiben jelentkezni kíván valamely tanfolyamunkra, előzetes jelzésként töltse ki az alábbi űrlapot.
Lehetőség szerint az összes mezőben adja meg a kért adatokat (a *-gal jelölt mezők kitöltése nélkül nem lehet elküldeni az űrlapot), és küldés előtt ellenőrizze az adatok megfelelőségét. Köszönjük.

Kérem adja meg nevét!

Kérem adja meg e-mail címét!

Kérem adja meg telefonszámát!

Kérem, válassza ki a tanfolyam típusát!

Kérem adja meg hozzájárulását adatainak kezeléséhez!

Hallgatóink írták

 

A tanfolyam felépítése jól kigondolt, az előadássorozat végére kerek egésszé formálódik a tudásanyag, így az ADR használatának logikája elsajátításra kerül. Folyamatos visszakérdezések, tesztek segítenek azon "finomságok" rögzülésében, amelyek a napi használat során nem biztos, hogy előkerülnek, de a számonkérés során felmerülhetnek. Mindemellett baráti légkörben, de megfelelő figyelemmel zajlik az oktatás.

G. Gábor - Győr

 

Másodszor vagyok itt, most már felújítós Tanácsadóként ültem végig a tanfolyamot, ugyanabban a kedves "családias" légkörben, szép és nyugodt környezetben, ami először is megfogott. Ha lesz lehetőségem rá harmadszorra is idejövök majd. Komoly tudást, szakértelmet kaptam az iskola vezetőjétől és a téma kiváló szakértőjétől, aki sokat segített abban, hogy ezt a nehéz anyagot elsajátíthassam és hogy akadály nélkül túljussak az egyáltalán nem könnyű vizsgákon. Köszönök mindent!

K. Tamás - Székesfehérvár

 

További vélemények ...